Mikä kiky?

KUNTA-ALA (KVTES ja OVTES) HUOM! Kaikilta kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevilta työntekijöiltä leikataan lomarahasta 30 prosenttia vuosina 2017, 2018 ja 2019. Lomarahan prosentit ovat määräaikaisesti 4,2 % (normaalisti 6 %), 3,5 % (5 %) ja 2,8 % (4 %). Paikallista…

Lue lisää

HOAY:n hallituksen kannanotto Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman mittareihin

  Oheinen kannanotto on toimitettu Helsingin kaupungin opetuslautakunnalle sekä opetusviraston johdolle. Opetuslautakunnan esityslistalla oleva opetuksen digitalisaato-ohjelman mittarit ovat herättäneet paljon keskustelua opettajien keskuudessa. Suomalainen koulu on jatkuvassa muutoksen tilassa. Opettajat hyödyntävät jatkuvasti opetuksessaan ajankohtaisia ilmiöitä ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat…

Lue lisää

Isosti yhdessä – kukaan ei ole nolla!

OAJ haastaa syksyllä kaikki opettajat tekemään hyvää yhdessä lasten, koululaisten ja opiskelijoiden kanssa. Teemana on Isosti yhdessä! Kukaan ei ole nolla. Haastekampanjan suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Mukaan tulevat opettajat sitoutuvat edistämään oppilaiden välistä suvaitsevuutta, kaveruutta ja empaattisuutta. Haasteeseen…

Lue lisää

TÄHTITAKOMO 2017

Parasta kodin ja koulun, päiväkodin tai muun oppilaitoksen yhteistyötä pääkaupunkiseudulla Oppiiko sinun lapsesi aivan erityisen loistavassa koulussa tai päiväkodissa? Sellaisessa, jonka yhteisöllisistä käytännöistä muiden olisi hyvä oppia? Vallitseeko lapsesi opinahjossa luottamus ja hyvä, rakentava henki erimielistenkin kesken? Arvostetaanko kaikkien osaamista?…

Lue lisää

Talven ja kevään lomaviikoille haku on alkanut 5.9.

OAJ omistaa noin 800 lomaviikkoa Holiday Clubin korkeatasoisissa lomakohteissa Suomessa ja Ruotsin Åressa. Joukossa on esimerkiksi kaupunkilomia Tampereen Kylpylässä sekä hiihto- ja ulkoilulomia useassa eri kohteessa. OAJ:n omalla virkistysalueella Kouvolan Tirvassa on kauniissa ja rauhallisessa ympäristössä 9 hyvin varustettua loma-asuntoa,…

Lue lisää

Kunta-alan kohtalo jäi auki

01.09.2016 - klo 21:17 Kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat yhä halukkaita neuvottelemaan keinoista, joilla vuodelle 2017 kohdistuvat, kiky-sopimuksesta aiheutuvat lisäleikkaukset voitaisiin torjua. Neuvottelujärjestö JUKO:n ja OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan nyt seuraavaksi katsotaan, että valtio talousarvioesityksellään toteuttaa täysimääräisesti kilpailukykysopimusta, kun se kohdistaa kuntien rahoitukseen…

Lue lisää

Sopimuspohja piirtää pelisääntöjä oman kännykän käytölle

Huoltajien kanssa on viisasta tehdä sopimus oppilaan oman mobiililaitteen käytöstä opetuksessa, jotta pelisäännöt ovat kaikille selvät. Perusopetuksen uudessa opsissa sanotaan, että oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. – Tähän asti käytäntö omien laitteiden käytön…

Lue lisää

Hyvät HOAY:n jäsenet!

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta kanssamme. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto, koulujen digitalisaatio ja työehtosopimukseen tulleet muutokset tekevät alkaneesta kouluvuodesta haasteellisen meille kaikille. HOAY kannustaa jäseniään suhtautumaan avoimesti toimintaympäristön muutoksiin, mutta muistuttaa myös oman työn rajaamisen tärkeydestä. Kouluissa ja oppilaitoksissa on nyt tärkeää…

Lue lisää