Yli 200-vakinaista-opettajan-virkaa haussa

​Haku Helsingin kaupungin peruskoulujen ja lukioiden vakinaisiin opettajan virkoihin on alkanut. Avoinna on yli 200 tehtävää, joista noin 40 on ruotsinkielisissä kouluissa. ​Suomenkielisten koulujen paikat julkaistaan www.helsinkirekry.fi-sivuilla tänä iltana ja ruotsinkieliset paikat sunnuntaina 15. tammikuuta. Hakuaika päättyy 1. helmikuuta. Työt…

Lue lisää

OAJ: Arviointikeskustelut ovat yt-aikaa

Opettajan, oppilaan ja huoltajan väliset arviointikeskustelut ovat OAJ:n mukaan osa kodin ja koulun yhteistyötä ja näin ollen opettajan yhteissuunnitteluaikaa. Opetussuunnitelmauudistuksen myötä entistä useammassa kunnassa on päädytty järjestämään arviointikeskusteluiksi nimettyjä tapaamisia huoltajien kanssa. Siitä on kuitenkin kunnissa syntynyt erilaisia tulkintoja, millä ajalla…

Lue lisää

Muutoksen tuulet koettelevat OAJ:n valtuustoa

OAJ:n valtuuston syyskokous pidettiin Akava-talolla 15. – 17.11.2016. Kolmen päivän aikana opettajien valitsemat sataviisikymmentä valtuustolaista käsittelivät yleiskokouksessaan OAJ:n toiminnan kannalta oleellisia asioita ja tekivät niistä päätöksiä. Valtuuston kokoukset ovat osallistujille tilaisuus saada kokonaiskuva suomalaisen opetuksen tilasta ja haasteista sekä luoda…

Lue lisää

HOAY:N SYYSKOKOUS 2016

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 22.11.2016 alkaen klo 18.00 Akavatalossa, neuvotteluhuone Erkka, käyntiosoite Kellosilta 7, Itä-Pasila Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30. Kokouksessa päätetään seuraavat sääntöjen 15 §:n määräämät asiat: I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.…

Lue lisää

OAJ:n yleissivistävien opettajien valtuustoryhmä kokoontui 31.10. – 1.11.2016

Akava-talossa pidetyssä kokouksessa käsiteltiin yleissivistävien opettajien kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. HOAY:n aktiivikoista ja sidosryhmistä mukana kokouksessa olivat valtuutetut Jaana Alaja, Jukka Talvitie, Sami Nurminen, Tiina Halttunen, Pekka Tuori, Kirsi Ihalainen, Pekka Lempiäinen ja Salla Iivanainen. OAJ:n sääntöuudistus ja valtuuston…

Lue lisää
Yhteysopettajapäivät 29.10.2016

Yhteysopettajapäivät 29.10.2016

Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen yhteysopettajapäivillä “Muutos” 29.10.16 käsiteltiin työsuhteisiin liittyviä ajankohtaisia asioita ja kuultiin alan asiantuntijoita. OAJ:n neuvottelupäällikkö Pekka Pankkonen kertoi opettajien sopimusneuvotteluista koskien Kikyä ja mitä sopimus käytännössä tarkoittaa eri palkkasuhteisille opettajille. Pankkonen valotti myös historiallisia taustoja työsopimuksiin nyt kirjatuille…

Lue lisää

Mikä kiky?

KUNTA-ALA (KVTES ja OVTES) HUOM! Kaikilta kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevilta työntekijöiltä leikataan lomarahasta 30 prosenttia vuosina 2017, 2018 ja 2019. Lomarahan prosentit ovat määräaikaisesti 4,2 % (normaalisti 6 %), 3,5 % (5 %) ja 2,8 % (4 %). Paikallista…

Lue lisää

HOAY:n hallituksen kannanotto Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman mittareihin

  Oheinen kannanotto on toimitettu Helsingin kaupungin opetuslautakunnalle sekä opetusviraston johdolle. Opetuslautakunnan esityslistalla oleva opetuksen digitalisaato-ohjelman mittarit ovat herättäneet paljon keskustelua opettajien keskuudessa. Suomalainen koulu on jatkuvassa muutoksen tilassa. Opettajat hyödyntävät jatkuvasti opetuksessaan ajankohtaisia ilmiöitä ja yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat…

Lue lisää

Isosti yhdessä – kukaan ei ole nolla!

OAJ haastaa syksyllä kaikki opettajat tekemään hyvää yhdessä lasten, koululaisten ja opiskelijoiden kanssa. Teemana on Isosti yhdessä! Kukaan ei ole nolla. Haastekampanjan suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Mukaan tulevat opettajat sitoutuvat edistämään oppilaiden välistä suvaitsevuutta, kaveruutta ja empaattisuutta. Haasteeseen…

Lue lisää