HOAY:n kevätkoukous torstaina 27.4.2017 klo 18.00

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina 27.4.2017 alkaen klo 18.00 Akavatalon Valopihalla. Käyntiosoite on Kellosilta 7.  Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.

Kokouksessa päätetään seuraavat sääntöjen 14 §:n määräämät asiat:

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4 Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

II VARSINAISET KOKOUSASIAT

5 Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
6 Esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7 Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA!

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n hallitus