Syyskuu alkoi edunvalvontavaliokunnan uudelleen järjestäytymisellä Päivi Lyhykäisen siirryttyä edunvalvontatehtäviin OAJ:hin.  Haluan osaltani kiittää Päiviä oivallisesta esimerkistä hallitustyöskentelyssä sekä toivottaa kaikkea hyvää tuleviin tehtäviin OAJ:ssa!  Vuoden alussa aloittanut hallituksen edunvalvontavaliokunta jatkaa työtään allekirjoittaneen toimiessa uutena puheenjohtajana.  Olen nyt toista kautta HOAY:n hallituksen jäsenenä ja toimin musiikin lehtorina Herttoniemen yhteiskoulussa. Intoa tehtävään piisaa ja kun tarkastelee tulevia asioita, niin tekemistä kyllä riittää.

Kauden edunvalvonnalliset aiheet liittyvät pitkälti kiristyvään talouteen ja niin perusopetusta kuin toista astetta uudistaviin valtakunnallisiin suunnitelmiin. Taloustilanne ei näytä paremmalta tulevanakaan vuotena ja tämä näkyy vääjäämättä käytännön työssä kouluilla niukkenevina resursseina. HOAY on lähettänyt lokakuussa kannanoton Helsingin kaupungin päättäjille, jossa ilmaistaan vakava huoli opetustoimen säästöistä perusteluineen. Koulujen resurssit sekä suunniteltu menettely opettajan ensimmäisen poissaolopäivän aikana ja sen vaikutukset käytännön työskentelyyn ovat edunvalvonnallisesti tärkeä seurattava asia. HOAY:n kannanotto on luettavissa yhdistyksen sivuilta www.hoay.fi.

Heikkenevät resurssit näkyvät opettajan työn rikkonaisuutena ja se tekee työn suunnittelemisesta ja toteutuksesta haastavampaa.  Opettajat sairastavat tilastollisesti varsin vähän ja sijaisen puutuessa tietoisuus kollegoiden kuormittumisesta sairastapauksen sattuessa on raskasta. Tässä yhteydessä työssä jaksaminen, työturvallisuus ja kysymykset vastuista on otettava vakavasti seurannan alle.  Tilanteen todelliset haasteet ja kipupisteet on nostettava pöydälle. Työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet ja koko hallitus tekevät näiden asioiden kanssa hartiavoimin töitä. HOAY on aktiivisesti yhteydessä opetustoimen johtoon ja poliittisiin päättäjiin kokonaistilanteen selvittämiseksi ja jotta opettajien ääni kuuluu siellä missä pitää. Yhteysopettajien rooli on erityisen tärkeä tiedonkulun varmistamisessa – molempiin suuntiin. Kiitos teille yhteysopettajat!

Toisen asteen uudistuksista lukioiden toimilupa-asiat ja toimilupien kriteerit tulevat ajankohtaiseksi tammikuussa 2015, jolloin toimilupien kriteerit selviävät ja hakuprosessi alkaa. HOAY seuraa tilannetta yhteistyössä Helsingin kaupungin opetusviraston sekä yksityisten opetuksenjärjestäjien edustajien kanssa.  Toisen asteen lupakriteerit koskevat erityisesti meitä Helsinkiläisiä, koska Helsingissä on toisella asteella Suomen mittakaavassa huomattavan paljon yksityisiä opetuksenjärjestäjiä. OAJ:n linjauksen mukaisesti henkilöstön edustajat on otettava alusta asti mukaan mahdollisiin muutossuunnitelmiin.

Tätä kirjoitettaessa lukioiden tavoite- ja tuntijakouudistuksen aikataulu venyy ja paukkuu. Kiire tulee jos valmista meinataan saada syksyksi 2016. Hosuen ei hyvä tule ja tuntijaon valmistumista ja jatkosuunnittelua seurataan.

Peruskoulujen opetussuunnitelmatyö alkaa kouluilla viimeistään tämän lukuvuoden aikana. OPS:n perusteet vahvistetaan vuoden loppuun mennessä ja paikallisten opetussuunnitelmien laatiminen alkaa. Tähän tarvitaan työaikaa – toisin sanoen myös sijaisia. Opetussuunnitelma on opettajan tärkeä pedagoginen työkalu ja sen laatimiseen ja sisäistämiseen koko työyhteisön tasolla on varattava riittävästi aikaresursseja.

1.8.2014  voimaan astuneen uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain käytännön vaikutukset  konkretisoituvat nyt kouluilla. Kuka vastaa mistäkin, mitä saa sanoa ja kenelle? Työmuodot eivät ole vielä vakiintuneet eivätkä ne ole yhteneväisiä. Lain tarkoitushan ei ollut lisätä opettajien työmäärää. HOAY seuraa tilannetta ja kokoaa tietoa edunvalvonnan näkökulmasta.

Jo tämä lyhyt listaus ajankohtaisista asioista osoittaa, että opetusalaa rusikoidaan monella tavalla ja edunvalvontaa tarvitaan. Olkaa rohkeasti yhteydessä hallituksen jäseniin, jotta voimme edelleen tehostaa opettajien edunvalvontaa.

Kuulaita syyspäiviä toivottaen

Tuomo Laakso
Edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja
tuomo.laakso@heryk.fi