Luottamusmiesvaalit

- HOAY

TIEDOTE   7.1.2019

HELSINGIN KAUPUNGIN KOULUJEN JA TYÖVÄENOPISTOJEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN EHDOKASASETTELU

JUKO:n kunnan neuvottelukunta on päättänyt, että luottamusmiesten toimikausi kuntasektorilla on kolme vuotta. Nykyisten luottamusmiesten toimikausi päättyy 31.7.2019.

Keväällä 2019 järjestetään luottamusmiesvaalit, joilla valitaan pääluottamusmiehet, varapääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet seuraavaksi toimikaudeksi 1.8.2019 – 31.7.2022.

Ehdolle voivat asettua Helsingin kaupungin koulujen tai työväenopiston opettajat ja rehtorit, jotka ovat halukkaita perehtymään edustamiaan jäseniä koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja sopimuksiin sekä kunnan tai laitoksen olosuhteisiin. Luottamusmiehet edustavat ja palvelevat jäseniä edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä, osaavat ratkoa ristiriitoja ja ylläpitävät työrauhaa. He osallistuvat kokouksiin ja neuvonpitoihin sekä ovat valmiita kouluttautumaan ja pitämään itse koulutuksia jäsenille. Luottamusmiehet myös vierailevat kouluilla ja oppilaitoksissa.

Ehdokkaan tulee olla JUKO ry:n (Akavan julkisella sektorilla työskentelevät) jäsen. Mm. OAJ:n jäsenet ovat JUKO:n jäseniä.

Ehdolle voi asettua luottamusmiehen tai varaluottamusmiehen tehtävään, tai molempiin. Ehdokkaan tulee mainita mitä luottamusmiesaluetta hän edustaa:

 1. luokanopetuksen luottamusmies luokanopetuksen ja erityisopetuksen toimialueella (valitaan 4 henkilöä)
 2. erityisopetuksen luottamusmies luokanopetuksen ja erityisopetuksen toimialueella (valitaan 1 henkilö)
 3. perusopetuksen luottamusmies aineenopetuksen ja työväenopistojen toimialueella (valitaan 4 henkilöä)
 4. lukioiden luottamusmies aineenopetuksen ja työväenopistojen toimialueella (valitaan 2 henkilöä)
 5. Suomenkielisen työväenopiston luottamusmies (valitaan 1 henkilö)
 6. työväenopistojen tuntiopettajien luottamusmies (valitaan 1 henkilö)
 1. Arbiksen luottamusmies (valitaan 1 henkilö)
 2. ruotsinkielisten koulujen luottamusmies (2 henkilöä, HSL järjestää vaalin)
 3. rehtoreiden luottamusmies

Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hoay.fi maanantaihin 21.1. 2019 kello 12.00 mennessä.

Ilmoittautumisesta tulee selvitä seuraavat tiedot:

 • ehdokkaan nimi
 • toimipaikka
 • virka / toimi
 • kelpoisuus
 • opetettavat aineet
 • yhteystiedot
 • tehtävä, johon ehdolla (varsinainen/vara)
 • luottamusmiesalue

Tiedusteluihin ehdokkaaksi asettumisesta vastaavat vaalitoimikunnan jäsenet Laila Nieminen (laila.nieminen@hel.fi) ja Maritta Virtanen (maritta.virtanen@edu.hel.fi). Luottamusmiestoimintaan liittyviin kysymyksiin vastaavat nykyiset luottamusmiehet. Heidän yhteystietonsa löytyvät osoitteesta https://hoay.fi/edunvalvonta/kaupungin-koulujen-luottamusmiehet/.

Varaudu ehdokkaiden yhteiseen tapaamiseen maanantaina 28.1.2019 klo 17.00 Akavatalolla (Kellosilta 7) kokoustila Erkassa.

HOAY:n hallitus