Hoay:n hallitusvaalit /Äänestäminen HOAY:n toimistolla

- HOAY

HOAY:n hallituksen jäsenten vaali toimitetaan 6.-7.11.2017

Äänioikeus on jokaisella Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen vaaliluetteloon 30.9.2017 merkityllä jäsenellä, joka ei ole eronnut ennen vaalipäiviä.

Jos kuulut jompaankumpaan seuraavista jäsenryhmistä:
– työpaikka ei ole yhteysopettajajärjestelmämme piirissä
– työpaikka ei ole tiedossamme

äänestyspaikkasi on yhdistyksen toimisto. Voit käydä äänestämässä 6.-7.11.2017 toimiston aukioloaikana, klo 9-16. Käyntiosoite Kellosilta 7 A, Akavatalo, Itä-Pasila, Helsinki. Käynnistä on sovittava etukäteen.

Niille jäsenille, jotka eivät voi äänestää vaalipäivänä, olemme varanneet mahdollisuuden äänestää postitse ennakkoon. Ennakkoäänestys tapahtuu siten, että äänestäjä pyytää HOAY:n toimistosta äänestyslipun ja palauttaa sen kirjekuoreen suljettuna takaisin toimistoon toisessa kirjekuoressa, johon on merkitty lähettäjä, ennen varsinaisen vaalitoimituksen päättymistä 7.11.2017 klo 16.00.

Ehdokaslista

Lisätietoa saa HOAY:n toimistosta toimisto@hoay.fi, 0207489 550 tai 020 7489 551.