skip to Main Content

HOAY:n kuntavaalitavoitteet

Helsingin kaupungin harjoittaman koulutuspolitiikan on oltava koulutuksellista tasa-arvoa edistävää. Kaikilla oppilailla koulusta riippumatta on oltava samat mahdollisuudet kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Alueellista eriarvoistumista on estettävä. Oppilaiden ja opiskelijoiden opintopolku pitää olla selkeä ja ohjata oikeanlaisten jatko-opintopaikkojen valintaan. Valtuustokauden strategisten linjausten on…

Lue lisää

Kuntavaalitilaisuus 28.2.2017 #stadinopetus

HOAY järjesti yhdessä Helsingin lastentarhanopettajien ja Helsingin ammatillisten opettajien kanssa koulutusaiheisen kuntavaalitilaisuuden Scandic Simonkentän kokoustiloissa. Tilaisuudessa oli paneelikeskustelu, johon osallistuivat Mari Holopainen (Vihreät), Sari Kumin (KD), Elina Wallin (Vasemmistoliitto), Heidi Ruhala (Kokoomus), Johanna Laisaari (SDP) Aleksi Niskanen (PS), Runa Ismark (RKP) sekä…

Lue lisää

Neuvottelut peruskoulun opettajien vuosityöajasta keskeytyivät

Opettajien vuosityöaikaa ei näillä näkymin päästä kokeilemaan perusopetuksessa vielä ensi syksynä. Kunnallisia työnantajia edustava KT ja opettajien OAJ neuvottelivat sopimuksesta, jonka myötä peruskoulun opettajien vuosityöaikaa olisi kokeiltu muutamissa kaupungeissa elokuusta 2017 lähtien. – Neuvottelut kariutuivat siihen, että opettajan oman opetuksen…

Lue lisää

Uudet opettajat palkataan Helsingissä 1.8. alkaen

Helsingin kaupunki on tehnyt hienon päätöksen päättämällä palkata uudet opettajat elokuun alusta. Kahtena aikaisempana vuonna uudet opettajat on palkattu vasta ensimmäisestä veso-päivästä alkaen, jolloin opettajalla ei ole ollut mahdollisuutta valmistautua huolellisesti alkavaan lukuvuoteen. HOAY on näin saavuttanut tärkeän tavoitteen jäsentensä…

Lue lisää

Yli 200-vakinaista-opettajan-virkaa haussa

​Haku Helsingin kaupungin peruskoulujen ja lukioiden vakinaisiin opettajan virkoihin on alkanut. Avoinna on yli 200 tehtävää, joista noin 40 on ruotsinkielisissä kouluissa. ​Suomenkielisten koulujen paikat julkaistaan www.helsinkirekry.fi-sivuilla tänä iltana ja ruotsinkieliset paikat sunnuntaina 15. tammikuuta. Hakuaika päättyy 1. helmikuuta. Työt…

Lue lisää

OAJ: Arviointikeskustelut ovat yt-aikaa

Opettajan, oppilaan ja huoltajan väliset arviointikeskustelut ovat OAJ:n mukaan osa kodin ja koulun yhteistyötä ja näin ollen opettajan yhteissuunnitteluaikaa. Opetussuunnitelmauudistuksen myötä entistä useammassa kunnassa on päädytty järjestämään arviointikeskusteluiksi nimettyjä tapaamisia huoltajien kanssa. Siitä on kuitenkin kunnissa syntynyt erilaisia tulkintoja, millä ajalla…

Lue lisää

Muutoksen tuulet koettelevat OAJ:n valtuustoa

OAJ:n valtuuston syyskokous pidettiin Akava-talolla 15. – 17.11.2016. Kolmen päivän aikana opettajien valitsemat sataviisikymmentä valtuustolaista käsittelivät yleiskokouksessaan OAJ:n toiminnan kannalta oleellisia asioita ja tekivät niistä päätöksiä. Valtuuston kokoukset ovat osallistujille tilaisuus saada kokonaiskuva suomalaisen opetuksen tilasta ja haasteista sekä luoda…

Lue lisää

HOAY:N SYYSKOKOUS 2016

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 22.11.2016 alkaen klo 18.00 Akavatalossa, neuvotteluhuone Erkka, käyntiosoite Kellosilta 7, Itä-Pasila Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30. Kokouksessa päätetään seuraavat sääntöjen 15 §:n määräämät asiat: I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.…

Lue lisää

OAJ:n yleissivistävien opettajien valtuustoryhmä kokoontui 31.10. – 1.11.2016

Akava-talossa pidetyssä kokouksessa käsiteltiin yleissivistävien opettajien kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. HOAY:n aktiivikoista ja sidosryhmistä mukana kokouksessa olivat valtuutetut Jaana Alaja, Jukka Talvitie, Sami Nurminen, Tiina Halttunen, Pekka Tuori, Kirsi Ihalainen, Pekka Lempiäinen ja Salla Iivanainen. OAJ:n sääntöuudistus ja valtuuston…

Lue lisää
Back To Top