skip to Main Content

HOAY:n HALLITUKSEN JÄSENTEN SÄHKÖINEN VAALI 25.-29.10.2021 /  UURNAVAALI HOAY:n TOIMISTOLLA 3.11.2021

HOAY:n hallitukseen valitaan 14 jäsentä ja korkeintaan 14 varajäsentä kaudeksi 2022- 2023. Vaalissa äänestetään sähköisesti. Niille jäsenille, jotka eivät voi äänestää sähköisesti, varataan mahdollisuus uurnavaaliin. ÄÄNIOIKEUS  Äänioikeus on jokaisella Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen jäsenluetteloon ennen vaalipäiviä merkityllä jäsenellä. SÄHKÖISEN VAALIN ÄÄNESTYSLINKKIEN LÄHETTÄMINEN JA JÄSENTIETOJEN PÄIVITYS  Äänestyslinkit on lähetetty jäsenille jäsenrekisterissä ensisijaisesti olevaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli haluat tarkistaa…

Lue lisää

Ehdokas 10

  Takaisin ehdokaslistaan Haastattelin Kirsti Lonkaa Rihveliin opetukseen liittyvistä asioista. Ks. sivu kahdeksan alkaen.

Lue lisää
Back To Top