skip to Main Content

EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ HOAY:n HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALISSA 25. – 29.10 ja 3.11.2021

ehdokas- numero  Nimi  koulu  virka/toimi/opettavat aineet  2 Virpi Simpura Puistolanraitin ala-asteen koulu luokanopettaja 3 Pertti Vainikainen Meilahden ala-asteen koulu luokanopettaja 4 Outi Vilkuna Kulosaaren yhteiskoulu lehtori: ranska, terveystieto ja CLIL-opetus 5 Timo Saavalainen Paloheinän ala-aste luokanopettaja Aineenopettaja: matematiikka ja käsityö…

Lue lisää

HOAY:n HALLITUKSEN JÄSENTEN SÄHKÖINEN VAALI 25.-29.10.2021 /  UURNAVAALI HOAY:n TOIMISTOLLA 3.11.2021

HOAY:n hallitukseen valitaan 14 jäsentä ja korkeintaan 14 varajäsentä kaudeksi 2022- 2023. Vaalissa äänestetään sähköisesti. Niille jäsenille, jotka eivät voi äänestää sähköisesti, varataan mahdollisuus uurnavaaliin. ÄÄNIOIKEUS  Äänioikeus on jokaisella Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen jäsenluetteloon ennen vaalipäiviä merkityllä jäsenellä. SÄHKÖISEN VAALIN ÄÄNESTYSLINKKIEN LÄHETTÄMINEN JA JÄSENTIETOJEN PÄIVITYS  Äänestyslinkit on lähetetty jäsenille jäsenrekisterissä ensisijaisesti olevaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli haluat tarkistaa…

Lue lisää
Back To Top