Koulunjohdollinen jaos

SAAVALAINEN, Timo, puheenjohtaja
timo.saavalainen(at)hoay.fi

ALAJA, Jaana
LEHTINEN, Heli
LEINO; Juha
LEVÄNIEMI, Ari
PONTHIN, Birgitta
SIVONEN, Varpu
RAUTAPARTA, Marja-Riitta
TALVITIE, Jukka
VIHERVÄ, Vesa

Päivitetty 6.8.2019

Koulunjohdollinen jaos toimii kaksisuuntaisena tiedonvälittäjänä. Jaoksessa ovat edustettuina kaikki eri koulumuodot. Rehtorit ovat yhdistykselle tärkeä linkki koulujen arkeen ja käytännön haasteisiin. Heiltä saamme autenttisen tiedon niistä asioista, joihin meidän tulee pyrkiä vaikuttamaan. Jaoksen kokouksissa puolestaan rehtorit kuulevat uusimmista päätöksistä, hankkeista ja muista ajankohtaisista opetustoimen edunvalvonnallisista asioista suoraan pääluottamusmiehiltä. Jaoksessa käsitellyt asiat viedään aina eteenpäin viraston johdon tiedoksi hallituksen työvaliokunnan ja opetusviraston johdon kuukausittaisissa tapaamisissa.