Yhteysopettajat – yhdistyksen tärkeä voimavara

Yhteysopettajat ovat HOAY:n edustajia työpaikoillaan. He hankkivat yhdistykselle uusia jäseniä ja toimivat tiedonvälittäjinä. Yhteysopettajat ovat jäsenen ensimmäinen linkki ammattiyhdistykseen, joten heidän roolinsa on yhdistyksen kannalta todella merkittävä.

Keskeinen osa yhteysopettajan tehtävistä on välittää yhdistykseltä tulevat jäsentiedotteet ja seinälehdet koulussaan työskenteleville yhdistyksen jäsenille. Yhteysopettaja toimittaa myös yhdistyksen vaalit koulullaan. Työhön liittyvissä ongelmatilanteissa yhteysopettaja ohjaa yhdistyksen jäsenet hakemaan apua luottamusmiehiltä, työsuojeluvaltuutetuilta sekä yhdistyksen hallinnolta.

HOAY kouluttaa yhteysopettajia kahdesti vuodessa järjestettävissä yhteysopettajaseminaareissa. Niissä käsitellään ajankohtaisia edunvalvonnallisia ja työsuojeluun liittyviä kysymyksiä sekä vastataan opettajia askarruttaviin kysymyksiin. Seminaarien yhteydessä on myös aikaa verkostoitua ja tavata tuttuja opettajia.