Hallitusvaaliin ilmoittautuminen

- HOAY

HOAY:n hallituksen toiminasta

HOAY on helsinkiläisten opettajien paikallisyhdistys, jonka noin 5000 jäsentä työskentelee ala-asteella, yläasteella, lukiossa ja suomenkielisen työväenopistossa. Jäseniä on sekä kaupungin kouluista että yksityisistä sopimuskouluista ja harjoittelukouluista.

HOAY:n hallitukseen valitaan vaaleilla 10 – 14 yhdistyksen jäsentä. Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta.

Hallitus kokoontuu kouluvuoden aikana säännöllisesti kerran kuukaudessa. Lisäksi jokainen hallituksen jäsen kuuluu joko edunvalvontavaliokuntaan tai järjestövaliokuntaan, jotka myös kokoontuvat kuukausittain. Jokaisella hallituksen jäsenellä on siis kaksi kokousta kuukaudessa. Kokoukset pidetään maanantaisin klo 16.30 alkaen ja ovat pääsääntöisesti kestoltaan noin kaksi tuntia.

Kokousten pitopaikkana on yhdistyksen toimisto, joka tulevan syksyn aikana on Länsi-Pasilassa osoitteessa Maistraatinportti 2. Vuodenvaihteen jälkeen toimisto palaa remontoituun Akavataloon Itä-Pasilan puolelle.

Edunvalvontavaliokunnan ja järjestövaliokunnan lisäksi hallituksella on muitakin toimielimiä, kuten työvaliokunta, pedagoginen toimikunta, koulunjohdollinen jaos, taloustoimikunta sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia jäsenistölle järjestävä Tyhjät tuolit -toimikunta.

Hallituksen työkenttä on laaja. Hallitus mm. valvoo ja hoitaa paikallista sopimusedunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa, tukee järjestön neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa, tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja, järjestää kokouksia, koulutuksia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, järjestää jäsenilleen juhlia, kilpailuja, retkiä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia, huolehtii viestinnästä jäsenille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille sekä voi harjoittaa julkaisutoimintaa. Lisäksi hallitus vastaa yhdistyksen taloudesta.

Laajasta tehtäväkentästä johtuen hallituksessa tarvitaan monenlaisia osaajia. Jokaiselle hallituksen jäsenelle löytyy mielekästä ja haastavaa tekemistä.

HOAY:n JÄSENTEN ILMOITTAUTUMINEN EHDOKKAAKSI HOAY:n HALLITUKSEN JÄSENEKSI JA/TAI VARAJÄSENEKSI

HOAY:n hallitus valitaan vuosiksi 2016–2017. Hallitukseen valitaan 10 – 14 varsinaista jäsentä ja 1 – 14 varajäsentä.

Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua HOAY:n jäsenluetteloon merkityt henkilöt.

Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hoay.fi viimeistään maanantaina 31.8.2015 klo 12.00.

Ilmoittautumisesta tulee selvitä seuraavat tiedot:

  • ehdokkaan nimi
  • toimipaikka
  • virka / toimi
  • opetettavat aineet
  • yhteystiedot

Ilmoittautumisen yhteydessä ehdokkaan tulee lisäksi mainita haluaako hän toimia:

  • hallituksen varsinaisena jäsenenä vai
  • hallituksen varajäsenenä vai
  • kumpana tahansa

Ilmoita myös oletko mukana vaalissa, jos vaalit järjestetään.

Tämän ehdokasasettelun ehdokkaaksi ilmoittautuneiden määrän perusteella HOAY:n hallitus päättää vaalilautakunnan esityksestä järjestetäänkö hallitusvaali syksyllä 2015 vai muodostetaanko tuleva hallitus ehdokkaaksi ilmoittautuneista. Tarvittaessa ehdokkaaksi ilmoittautuneiden kesken järjestetään neuvottelu. Mikäli vaaleja ei järjestetä, hallituksen varajäsenet valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HOAY:n vaalilautakunta

jyri.laine@edu.hel.fi

tapani.ervast@edu.hel.fi

sami.nurminen@edu.hel.fi