Helsingin kaupungihallitukselle

- HOAY

Työllistymistä odottavat opettajat ovat hakeutumassa muiden työnantajien palvelukseen, koska päätös kasvatuksen ja koulutuksen toimialan budjetinylitysoikeudesta ei ole tullut.

Koulutukseen on tälle vuodelle kohdistettu massiivisia leikkauksia. Pelkästään perusopetuksesta ollaan leikkaamassa 11 M€. Summana tarkoittaa keskimäärin kahden opettajan vuosipalkan suuruista vähennystä jokaisesta koulusta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on esittänyt toimialalle oikeutta budjetin ylittämiseen. On hienoa, jos tämä toteutuu. Asialla on kuitenkin todella suuri kiire nimittäin koulut tekevät parhaillaan ensi syksyn henkilöstösuunnitelmiaan ja tarvitsevat kiireesti tiedon siitä, onko lisärahaa tulossa. Ilman tätä tietoa koulut joutuvat varautumaan pahimpaan ja vähentämään henkilöstöä merkittävästi. Se tulee johtamaan kouluissa opetuksen laadun laskemiseen ja turvattomuuden lisääntymiseen.

Päätöksellä ylitysluvasta on kiire ja mitä pidemmälle se lykkääntyy, sitä suurempi on aiheutuva vahinko.

Määräaikaiset opettajanvirat ovat nyt auki. Taloudellisesta epävarmuudesta johtuen rehtoreilla ei ole mahdollisuutta täyttää niitä. Helsinki menettää hyviä opettajia näiden hakeutuessa muiden työnantajien palvelukseen.

Useimmat rehtorin ovat aloittamassa vuosilomaansa juhannuksena tai pian sen jälkeen. Mikäli päätös budjetinylitysluvasta tulee vasta tuolloin, siirtyy rekrytointi syksyyn ja sen seurauksena koulujen lukujärjestykset ja ryhmäjaot on tehtävä uudelleen.

Pahimmassa tapauksessa, jos päätös viivästyy liikaa, rahoja ei voida käyttää siihen, mihin se on tarkoitettu: opettajien palkkaamiseen laadukkaan opetuksen varmistamiseksi ja ryhmäkokojen pienentämiseksi.

HOAY:n hallitus pyytää teitä kiirehtimään päätöstä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan budjetinylitysoikeudesta.

HOAY:n hallituksen puolesta

Timo Saavalainen
puheenjohtaja
Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry