Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous

- HOAY

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

KEVÄTKOKOUS 2020

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 21.4.2020 alkaen klo 18.00 Akavatalon valopihalla. Rautatieläisenkatu 6

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.

Kokouksessa päätetään seuraavat sääntöjen 14 §:n määräämät asiat:

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

2 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

II VARSINAISET KOKOUSASIAT

5 Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta.

6 Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajan sekä

toiminnantarkastajan lausunnot sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja

vastuuvapauden myöntämisestä.

7 Kokouksen päättäminen.

Kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen osoitteessa www.hoay.fi->tapahtumat->ilmoittaudu tapahtumaan 14.4.2020 mennessä. Koronavirusepidemiasta johtuen varaudumme siihen, että kevätkokous saatetaan pitää etäkokouksena. Osallistumislinkki jaetaan tällöin sähköpostitse etukäteen ilmoittautuneille.

TERVETULOA!

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry

Hallitus