Helsingin työväenopiston tuntiopettajien vaalikokous- asetu ehdolle


Nykyisten JUKO:n luottamusmiesten toimikausi päättyy 31.7.2023. On aika järjestää Helsingin työväenopiston tuntiopettajien vaalikokous, jossa valitaan yksi tuntiopettajien luottamusmies ja hänen varansa seuraavaksi toimikaudeksi 1.8.2023 – 31.7.2026.   

Ennen kuin vaalikokous ja mahdollinen äänestys voidaan pitää, annetaan 14 päivää aikaa tuntiopettajien asettua ehdolle. Myös määräaikaisen tuntiopettajan ehdokkuus on mahdollinen, kunhan palvelus on kestänyt kolme kuukautta. Ehdokkaan tulee olla JUKO ry:n (Akavan julkisella sektorilla työskentelevät) jäsen. OAJ:n jäsenet ovat JUKO:n jäseniä. Ehdolle voi asettua varsinaisen luottamusmiehen tehtävään tai varaluottamusmiehen rooliin (tai molempiin). Tee se 27.2.2023 klo 12.00 mennessä   sähköpostitse osoitteeseen:  marjo.ollikainen@edu.hel.fi (samasta osoitteesta voit kysyä lisätietoja tehtävästä).

Mahdollinen vaalikokous (mikäli ilmoittautuu useampi ehdokas) on päätetty pitää torstaina 9.3.2023 klo 16.00 Akavatalolla (käyntiosoite Kellosilta 7) kokoustila Erkassa. Äänestäminen vaalikokouksessa on mahdollista myös valtakirjalla. Mikäli ehdokasasetteluun ei ole saatu määräaikaan mennessä ainuttakaan ehdokasta, voi vaalikokouksessa vielä asettua ehdolle.  

Aineenopetuksen ja työväenopetuksen luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet valitsevat keskuudestaan pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen. Tämä valintakokous järjestetään samana päivänä samassa paikalla alkaen klo 16.15.