HOAY:n JÄSENTEN ILMOITTAUTUMINEN EHDOKKAAKSI HOAY:n HALLITUKSEN JÄSENEKSI JA/TAI VARAJÄSENEKSI

- HOAY

HOAY:n hallitus valitaan vuosiksi 2016–2017. Hallitukseen valitaan 10 – 14 varsinaista jäsentä ja 1 – 14 varajäsentä.

Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua HOAY:n jäsenluetteloon merkityt henkilöt.

Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hoay.fi viimeistään maanantaina 31.8.2015 klo 12.00.

Ilmoittautumisesta tulee selvitä seuraavat tiedot:

  • ehdokkaan nimi
  • toimipaikka
  • virka / toimi
  • opetettavat aineet
  • yhteystiedot

Ilmoittautumisen yhteydessä ehdokkaan tulee lisäksi mainita haluaako hän toimia:

  • hallituksen varsinaisena jäsenenä vai
  • hallituksen varajäsenenä vai
  • kumpana tahansa

Ilmoita myös oletko mukana vaalissa, jos vaalit järjestetään.

Tämän ehdokasasettelun ehdokkaaksi ilmoittautuneiden määrän perusteella HOAY:n hallitus päättää vaalilautakunnan esityksestä järjestetäänkö hallitusvaali syksyllä 2015 vai muodostetaanko tuleva hallitus ehdokkaaksi ilmoittautuneista. Tarvittaessa ehdokkaaksi ilmoittautuneiden kesken järjestetään neuvottelu. Mikäli vaaleja ei järjestetä, hallituksen varajäsenet valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HOAY:n vaalilautakunta

jyri.laine@edu.hel.fi

tapani.ervast@edu.hel.fi

sami.nurminen@edu.hel.fi