HOAY:n kuntavaalitavoitteet

- HOAY
  1. Helsingin kaupungin harjoittaman koulutuspolitiikan on oltava koulutuksellista tasa-arvoa edistävää. Kaikilla oppilailla koulusta riippumatta on oltava samat mahdollisuudet kasvaa täyteen potentiaaliinsa.
  2. Alueellista eriarvoistumista on estettävä.
  3. Oppilaiden ja opiskelijoiden opintopolku pitää olla selkeä ja ohjata oikeanlaisten jatko-opintopaikkojen valintaan.
  4. Valtuustokauden strategisten linjausten on tuettava päivittäistä koulutyötä ja koulutuksen resurssien on oltava riittävän korkealla tasolla. Koulutuksen kehittämisessä lähtökohtana on oltava opetustyötä tekevien asiantuntemus.
  5. Opetuksen järjestäjän on taattava koulutilojen riittävyys, terveellisyys ja turvallisuus.