HOAY:n SYYSKOKOUS 2018

- HOAY

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään
keskiviikkona 7.11.2018 alkaen klo 18.00
Akavatalossa, Kellosilta 7, 00520 Helsinki,
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.
Kokouksessa päätetään seuraavat sääntöjen 15 §:n määräämät asiat:
I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
II VARSINAISET KOKOUSASIAT
5 Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
6 Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja
matkakorvaukset sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkiot
seuraavaksi kalenterivuodeksi.
7 Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi
kalenterivuodeksi.
8 Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
9 Valitaan tilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
10 Kokouksen päättäminen.
TERVETULOA!
Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry hallitus