Kannattiko yksityisen opetusalan ratkaisu?

- HOAY
Pitkä vääntö Sivistystyönantajien ja OAJ:n välillä yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sopimuksista saatiin perjantaina maaliin. Neuvottelujohtaja Petri Lindroos ja työmarkkina-asiamies Eila Urpilainen kertovat, miksi OAJ:n kannatti hyväksyä valtakunnansovittelijan esittämä ratkaisu.
Onko palkkataso tyydyttävä?
Kyllä. Palkkataso noudattaa muilla aloilla jo tehtyjä ratkaisuja, kun otetaan huomioon sopimus kokonaisuudessaan.
Olisiko työtaistelulla saavutettu enemmän?
Ei. Näin arvioi myös valtakunnansovittelija. Enempää ei ollut saatavissa.
Neuvottelut jumittivat pitkään. Oliko lakon uhalla vaikutusta?
Ehdottomasti. Kun lakko lähestyi, työnantaja alkoi liikkua.
Mitkä ovat ratkaisun suurimmat plussat?
Torppasimme työehtojen heikennykset ja saimme yleiskorotuspainotteisen palkkaratkaisun. Lisäksi sovimme työryhmistä, jotka kehittävät palkkausjärjestelmiä.
Mitä muuta hyvää sopimus tuo tullessaan?
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia parannetaan, adoptiovanhemmat saavat oikeuden 72 päivän palkalliseen vanhempainvapaaseen ja sopimusten soveltamista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa täsmennetään.
Miksi jouduttiin sovitteluun?
Työnantaja oli haluton neuvottelemaan, vaikka OAJ oli valmis hakemaan ratkaisua.
Teksti: Riitta Korkeakivi
Lähde: http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?&contentID=1408920700268&page_name=Kannattiko+yksityisen+opetusalan+ratkaisu