Kaupungin luottamusmiesvaalien tulokset

- HOAY

JUKON luottamusmiehet toimikaudelle 2019 – 2022 on valittu.

Luokanopetuksen toimialueen luottamusmiehinä toimivat Jyri Laine, Sami Nurminen, Timo Saavalainen sekä Pertti Vainikainen. Erityisopetuksen luottamusmiehenä jatkaa Kirsi Ihalainen.

Luokan- ja erityisopetuksen pääluottamusmieheksi valittiin Jaana Alaja ja varapääluottamusmieheksi Sami Nurminen.

Perusopetuksen aineenopettajien luottamusmiehiksi valittiin Tapani Ervast, Marjo Ollikainen, Tarja Tuohimaa sekä Juho Vehviläinen ja heidän varoikseen Sirkku Ingervo, Leena Alhovaara sekä Taija Lehrbäck.

Lukion luottamusmiehinä jatkavat Marjo Mela ja Suvi Koivunen. Varaluottamusmiehiksi valittiin Noora Gaily ja Antti Kainulainen.

Suomenkielisen työväenopiston luottamusmies on Jouni Lassila.

Aineenopetuksen ja suomenkielisen työväenopiston pääluottamusmieheksi valittiin Jukka Talvitie ja varapääluottamusmieheksi Tapani Ervast.