KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

- HOAY

KEVÄTKOKOUS 2021

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään

tiistaina 27.4.2021 alkaen klo 18.00 Teams-kokouksena. Kutsu jaetaan kokoukseen ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen osoitteessa www.hoay.fi/tapahtumat.

Kokouksessa päätetään seuraavat sääntöjen 14 §:n määräämät asiat:

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
  2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

II VARSINAISET KOKOUSASIAT

  1. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
  2. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan lausunnot sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
  3. Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA!

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry

Hallitus