Luottamusmiesvaalien tulokset

- HOAY

JUKON luottamusmiehet toimikaudelle 2019 – 2022 on valittu.
Luokanopetuksen toimialueen luottamusmiehinä toimivat Jyri Laine, Sami Nurminen, Timo Saavalainen sekä Pertti Vainikainen. Erityisopetuksen luottamusmiehenä jatkaa Kirsi Ihalainen.
Luokan- ja erityisopetuksen pääluottamusmieheksi on valittu Jaana Alaja.
Perusopetuksen aineenopettajien luottamusmiehiksi on valittu Tapani Ervast, Jukka Talvitie, Tarja Tuohimaa sekä Juho Vehviläinen. Varaluottamusmiehiksi valittiin Marjo Ollikainen, Taija Lehrbäck, Leena Alhovaara sekä Sirkku Ingervo.
Lukion luottamusmiehinä jatkavat Marjo Mela ja Suvi Koivunen. Varaluottamusmiehiksi valittiin Antti Kainulainen ja Noora Gaily.
Suomenkielisen työväenopiston luottamusmies on Jouni Lassila.
Aineenopetuksen ja suomenkielisen työväenopiston pääluottamusmiehen valinta suoritetaan 14.3. ja tästä syystä luottamusmiehissä saattaa tapahtua muutoksia.