OAJ ei tue kansalaisaloitetta katsomusopetuksen muuttamisesta

- HOAY

Katsomusopetuksen muuttamista ajava kansalaisaloite kerää parhaillaan allekirjoituksia. Asia on ollut esillä myös OAJ:n hallituksessa, joka on linjannut, ettei OAJ tue aloitetta.

Katsomusopetuksen opettajien omat pedagogiset järjestöt eivät ole hankkeen takana. Ajatus siitä, että muiden aineiden opettajat lähtisivät joukolla tukemaan aloitteita toisten opettajien työn sisällöstä ja järjestelyistä olisi erikoinen. Mitään takuita ei ole siitäkään, että esitetty lainsäädäntövalmistelu uudeksi katsomusaineeksi johtaisi lopputulokseen, joka parantaisi nykyistä tilannetta opettajien näkökulmasta.

Aloitteen ajankohta on huonosti harkittu. Peruskouluissa tehdään parhaillaan kovasti työtä uusien opetussuunnitelmien parissa. Uudet opetussuunnitelmat ja uusi tuntijako otetaan käyttöön 1.8.2016. Opettajat tarvitsevat nyt ennen kaikkea työrauhaa.

Koulutus kohtaa juuri nyt aivan erityisen suuria paineita ja siksikin on tärkeää, ettei keskinäinen eripura pääse heikentämään opettajien edunvalvontaa. Myös paikallisesti on syytä pidättyä kannanotoista, jotka koskevat katsomusopetusta koskevaa kansalaisaloitetta. Myös aktiivinen asian esittely tai mainostaminen on kannan ottamista.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Olavi Arra, olavi.arra@oaj.fi