OAJ:n jäsen ei tee lakonalaista työtä

- HOAY
OAJ:n jäsenet eivät tee lakonalaista työtä. Opettajien ja varhaiskasvatuksen opettajien tehtävänä ei ole järjestää esimerkiksi päiväkotien ja koulujen ruokahuoltoa, jos se mielenilmauksen vuoksi keskeytyy.
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n lakko 22-23.10. vaikuttaa myös koulujen ja päiväkotien toimintaan. Lakko kohdistuu ruokapalveluihin, siivoukseen ja kiinteistöhuoltoon sekä liikunta- ja kulttuuripalveluihin.
Lakollaan JHL vastustaa irtisanomissuojan heikentämistä. Myös OAJ vastustaa työntekijöitä eriarvoistavaa lakihanketta.
OAJ:n jäsenet eivät tee lakonalaista työtä. Opettajien ja varhaiskasvatuksen opettajien tehtävänä ei ole järjestää esimerkiksi päiväkotien ja koulujen ruokahuoltoa, jos se mielenilmauksen vuoksi keskeytyy.
OAJ:n jäsenten on pitäydyttävä vain omissa työtehtävissään. Esimerkiksi päiväkodin johtajan tai rehtorin on syytä ilmoittaa huoltajille, jos ruokailua ei pystytä kyseisinä päivinä järjestämään, mutta opettajan, johtajan tai rehtorin ei itse pidä ryhtyä ruokahuoltotyötä tekemään.
Koulujen ja päiväkotien turvallisuudesta vastaavat rehtorit ja päiväkodinjohtajat. Jos lakon vuoksi esimerkiksi joidenkin laitteiden ja tilojen käyttö vaarantuu, tällaisia laitteita ei saa käyttää ja tilat täytyy laittaa turvallisuussyistä käyttökieltoon. Opettajan on viipymättä ilmoitettava esimiehelleen, jos hän havaitsee turvallisuusuhkia.
Mikäli lakon vuoksi pääsy esimerkiksi urheilutiloihin tai uimahalliin estyy eikä suunniteltua opetusta voida niissä järjestää, opettajan on järjestettävä muuta opetussuunnitelman mukaista toimintaa.
Lähde: http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?contentID=1408921563108&page_name=OAJn%20jasen%20ei%20tee%20lakonalaista%20tyota