OAJ:n kevätvaltuusto

- HOAY

OAJ:n valtuusto kokoontui etäyhteyksin 5.- 7.5.2021. Valtiovallan tervehdyksen toi sisäministeri Maria Ohisalo. Kevätvaltuuston keskeisenä asiana oli pohtia ja linjata järjestön uudistamista. Mahdolliset sääntömuutokset tai muut päätökset hyväksytään syksyn ylimääräisessä valtuuston kokouksessa. Valtuusto linjasi, että aluetoimintaa voidaan alueen halutessa kehittää pilottien tai kokeilujen muodossa. Kokopäiväinen aluetoimija sai kannatusta valtuutettujen joukossa. Paikallisyhdistystoiminnan tukemista ja sen tärkeyttä järjestökentässä kannatettiin yleisesti.

Valtuutetut suhtautuivat epäillen valtuuston koon pienentämiseen. OAJ:n toimielinten, hallituksen ja valtuuston koon pienentäminen ei saanut kannatusta ja valtuusto hylkäsi asian jatkovalmistelun.

Myös jäseneksi liittymisen polusta keskusteltiin vilkkaasti. Näkemykset vaihtelivat siitä, liittyykö jäsen suoraan OAJ:hin vai tulisiko liittymisen tapahtua entiseen tapaan paikallisyhdistykseen, valtakunnalliseen yhdistykseen ja piiriin ja sitä kautta järjestöön. Esitys suorasta jäsenyydestä meni jatkovalmisteluun, mutta asian tarkempaan selvitykseen tutustutaan syksyllä. Valtuusto kannatti opiskelijajäsenten edustuksen lisäämistä valtuustoon ja hallitukseen.

Valtuusto päätti alentaa järjestön jäsenmaksua ensi vuodesta alkaen ja jäsenten käyttöön tarkoitettua vaalikonetta (valtuustovaalit 2022) aletaan valmistella.

Lisäksi valtuusto mm. hyväksyi vaali- ja äänestysjärjestyksen ja toimintakertomuksen vuosilta 2019–2020 sekä OAJ:n ilmastoteot-ohjelman.

Lisätietoja: www.oaj.fi tai HOAY:n valtuutetuilta;

Alaja, Jaana                        jaana.alaja(at)edu.hel.fi
Ernamo, Jussi                     jussi.ernamo(at)edu.hel.fi
Ihalainen, Kirsi                  kirsi.ihalainen(at)edu.hel.fi
Kettunen, Karoliina            karoliina.kettunen(at)edu.hel.fi
Lahtinen, Vesa                   vesa.lahtinen(at)hyl.fi
Lempiäinen, Pekka            pekka.lempiainen(at)helsinki.fi
Lukkarila, Joanna               joanna.lukkarila(at).edu.hel.fi
Nurminen, Sami                 sami.nurminen(at)edu.hel.fi
Talvitie, Jukka                    jukka.talvitie(at)edu.hel.fi
Vehviläinen, Juho              juho.vehviläinen(at)edu.hel.fi