OPETUSALAN SOPIMUS IRTISANOTTU – MIKÄ ON KIKY-TUNTIEN KOHTALO?

- HOAY

Nykyinen sopimus on voimassa kunnes seuraava on hyväksytty, joten ne kiky-tunnit, jotka on vuosisuunnitelmassa sijoitettu keväälle, tehdään suunnitellusti, kunnes uusi sopimus astuu voimaan. Aikaisintaan tämä tapahtuu 1.4.

Uuden sopimuksen sisältöjä ja mahdollisia siirtymäajan säädöksiä ei ole vielä tiedossa, joten loppukeväälle merkittyjen kiky-tuntien kohtalosta ei kenelläkään ole tietoa.