Pedagogisten yhdistysten toiminta-avustusten hakeminen

PEDAGOGISILLE YHDISTYKSILLE

Toiminta-avustus

Avustushakemus 2024 liitteineen tulee toimittaa 16.2.2024 mennessä toimiston sähköpostiosoitteeseen toimisto@hoay.fi.

HOAY:n hallitus on päättänyt pedagogisten yhdistysten avustusten jakamisperusteista seuraavaa:

1. Avustusta voi hakea mm.

  • tilaisuuksien järjestämiseen
  • virkistystoimintaan
  • koulutukseen
  • julkaisuihin

2. Hakemukset on palautettava ehdottomasti määräaikaan mennessä.

3. Toimintakertomus ja -suunnitelma sekä talousarvio on liitettävä mukaan.

4. Mukana on oltava yksiselitteinen selvitys yhdistyksen jäsenmäärästä.

5. Hakemuksesta tulee ilmetä toiminnan laajuus.

6. Avustuksia voidaan myöntää vain pedagogisille yhdistyksille.

7. Avustuksen suuruus riippuu:

  • muista tuloista (jäsenmaksut, muut avustukset jne.)
  • edellisen vuoden varojen käytön selvityksestä toimintasuunnitelmasta
  • ja Helsingissä työskentelevien opettajien osuudesta jäsenmäärästä.

Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Muuttuneet yhteystiedot tulee ilmoittaa HOAY:n toimistoon toimisto@hoay.fi

Yhteistyöterveisin

HOAY:n hallitus

Lataa Word-muotoinen avustusanomuslomake tästä.
Lataa PDF-muotoinen avustusanomuslomake tästä.