Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry
Rautatieläisenkatu 6, 00520 HELSINKI
020 7489 551, toimisto@hoay.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tanja Kainulainen
Rautatieläisenkatu 6, 00520 HELSINKI
020 7489 551, toimisto@hoay.fi

3. Rekisterin nimi
Jäsenhallintarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Koulutuksiin, virkistystilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistujien kirjausten hallinnointi

5. Rekisterin tietosisältö
– nimi- ja osoitetiedot
– tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
– syntymäaika, mikäli palveluntarjoaja (esim. laivayhtiö) tietoa pyytää

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisten toimijoiden käyttöön. Samaan tilaisuuteen osallistuville voidaan jakaa osallistujaluettelo, jossa ilmenee lisäksi luottamustoimi sekä toimipiste.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU: tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot säilytetään lukitussa tilassa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot säilytetään vahvasti suojattuna.