Tervetuloa HOAY:n syyskokoukseen

- HOAY

HOAY:N SYYSKOKOUS 2017

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään

maanantaina 20.11.2017 alkaen klo 18.00 Akavatalossa, Kellosilta 7, 00520 Helsinki,

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30. 

Kokouksessa päätetään seuraavat sääntöjen 15 §:n määräämät asiat:

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

2 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

II VARSINAISET KOKOUSASIAT

5 Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.

6 Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.

7 Määrätään yhdistyksen jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

8 Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

9 Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

10 Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä yhdistyksen syyskokouksen päättämä määrä varajäseniä seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

11 Valitaan tilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.

12 Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA!

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry hallitus