Tiedotus

Yhdistyksen tiedotustoiminnasta vastaa tiedotusjaos, joka huolehtii Rihvelin, yhdistyksen lehden, ja kouluille ilmestyvän Seinälehden toimittamisesta. Rihveli ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Ajankohtaisia asioita käsittelevä Seinälehti ilmestyy pääsääntöisesti hallituksen kokousten jälkeen.

RIHVELI
SEINÄLEHTI