Vuoden opetus -palkinto Kansainvälinen kurkistus kieliin -opintojaksolle Lauttasaareen

- HOAY

Vuoden opetus -palkinto on myönnetty Lauttasaaren yhteiskoulun lukiolinjoilla toteutettavalle Kansainvälinen kurkistus kieliin -opintojaksolle, jonka tarkoituksena on tuoda esille kielen oppimisen monimuotoisuutta. Suomen Messusäätiön rahoittama ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n koordinoima kilpailu etsii uusia, pedagogisia oivalluksia ja hyviä arjen käytäntöjä. Kilpailun voittaja saa 3 000 euron arvoisen stipendin. 

 Vuoden opetus -palkinnon saa vuodelta 2021 Lauttasaaren yhteiskoulun Kansainvälinen kurkistus kieliin -opintojakso. Opintojakso on osa Lauttasaaren yhteiskoulun Kansainvälisen liiketoiminnan lukion oppilaitoskohtaisia opintoja, mutta sitä tarjotaan myös yleislinjalaisille. Opintojakso on koettu kiinnostavaksi: viime syksynä sen valitsi 35 opiskelijaa 105 lukion aloittajasta.

– Monipuolinen kielitaito avaa opiskelijoille uusia polkuja. Opintojakso tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua kielialueen kulttuuriin, ja opettajat pystyvät innostamaan opiskelijat kiinnostumaan kielistä. Kansainvälinen kurkistus kieliin -opintojakso tarjoaa myös vaihtelua usein kuormittavaksi koettuun opiskeluun, toteaa Lauttasaaren yhteiskoulun rehtori Jouni Rasa.

Opintojakso on rakennettu uuden, 1.8.2021 käyttöön otetun, lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti kahden opintopisteen laajuiseksi kokonaisuudeksi, jossa opiskelija valitsee kaksi yhden opintopisteen mittaista kielen ja kulttuurin johdantoa joko italian, ranskan, saksan tai venäjän kielestä.

Innostaa opiskelemaan kieliä

Vieraiden kielten opiskelu on vähentynyt viime aikoina. Uuden ja innostavan opintojakson myötä Lauttasaaren yhteiskoulun rehtori, B3-kieltenopettajat ja opinto-ohjaajat ovat pyrkineet oivallisesti kehittämään ja löytämään uudenlaisia keinoja innostaa opiskelijoita B3-kielten opiskeluun. Kieltenopettajilla on ollut perustavanlaatuinen rooli opintojakson sisällön ja toteutuksen suunnittelussa, ja opintojakson toteutus on edellyttänyt toimivaa yhteistyötä opettajilta.

Palkintoraadin mukaan opintojaksossa toteutuu uuden opetussuunnitelman perusteiden mukainen kansainvälisyys sekä oppiaineiden ja opettajien välinen yhteistyö. Opintojakso vahvistaa opetussuunnitelman mukaista laaja-alaista osaamista. Lisäksi raati antoi kiitosta opintojakson opetusmenetelmien ja -tehtävien moninaisuudelle. Kurssilla käytetyt pari- ja ryhmätehtävät toimivat lukionsa aloittaneiden ryhmäyttävinä ja yhteisöllisyyttä vahvistavina työskentelytapoina lisäten kouluviihtyvyyttä sekä vahvistaen hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta.

Raatiin kuuluivat OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen (raadin pj.), OAJ:n viestintäjohtaja Hanna Ottman, Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones, Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija Kyösti Värri, opetusneuvos Petri Lehikoinen, OPH, Suomen rehtorit SURE ry:n puheenjohtaja Antti Ikonen ja OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso. Raadin sihteerinä toimi OAJ:n erityisasiantuntija Riina Mäkelälammi.

Palkinto luovutetaan myöhemmin Lauttasaaren yhteiskoulun edustajille. Vuoden opetus -palkinto on osa vuosittain tammikuussa järjestettävien Educa-messujen ohjelmaa. Kilpailun järjestelyistä vastaa OAJ yhteistyössä Messukeskuksen kanssa.

Lisätiedot: 

Rehtori Jouni Rasa, Lauttasaaren yhteiskoulu, jouni.rasa@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Tiedottaja Antti Karjunen, Messukeskus, puh. 050 574 3444, antti.karjunen@messukeskus.com

Erityisasiantuntija Riina Mäkelälammi, OAJ, puh. 020 7489 570, riina.makelalammi@oaj.fi