Edunvalvontavaliokunta

EDUNVALVONTAVALIOKUNNAN JÄSENET 2022-2023

Juho Vehviläinen, puheenjohtaja
Jaana Alaja
Veli-Pekka Dufva
Tatu Luoto
Marjo Mela
Hanna Näremaa-Perälä
Tommi Rasilainen
Juha Ruisla
Tapio Ruohonen
Kirsi-Maria Ruusu
Timo Saarinen
Timo Salminen
Jukka Talvitie
Outi Vilkuna

päivitetty 20.3. 2023