Yliopistojen pääsopijajärjestöt hyväksyivät sovintoehdotuksen – työtaistelutoimenpiteet peruuntuvat

- HOAY
Yliopistojen työehtosopimusta koskeva työriita on ratkennut. Henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia sekä työnantajaa edustava Sivistystyönantajat ovat tänään 6.3. hyväksyneet sovittelija Janne Metsämäen sovintoehdotuksen.
Sovun myötä kaikki työtaistelutoimenpiteet peruuntuvat. Lakot uhkasivat 7.3. kuutta yliopistoa ja 14.3. seitsemää yliopistoa. Myös JUKOn 7.3. alkavaksi julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto perutaan. Eli kaikki työntekijät menevät normaalisti töihin 7.3.
JUKO edustaa työehtosopimusneuvotteluissa yli 20 akavalaisen jäsenliiton 18 000:aa jäsentä.
Kiitos kaikille jäsenille tuesta!
Neuvottelu-urakka oli vaikea, ja ratkaisua voi pitää tyydyttävänä. Koko yliopistolaisen jäsenkunnan tuella ja valmiudella painostustoimiin oli suuri merkitys.
– Myönteistä on, että saimme yliopistojen henkilöstölle kovan työn tuloksena yleistä linjaa vastaavat palkankorotukset. Sen yliopistolaiset ovat ansainneet monien vuosien joustamisen ja venymisen jälkeen. Yliopistoilla on siihen varaa toiminnan kärsimättä. Ilman jäsenten panosta tämä ei olisi onnistunut. Lämmin kiitos kaikille, JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojokorostaa.
Neuvotteluissa paljon kitkaa aiheuttanut työnantajan voimakkaasti ajama palkkausjärjestelmän uudistaminen siirretään pääosin työryhmän valmisteltavaksi.
– Työnantajan alun perin ehdottamat muutokset olivat liian suuria ja vaikutuksiltaan tuntemattomia, joten niitä oli mahdoton hyväksyä. Nyt palkkausjärjestelmän uudistamista pystytään valmistelemaan huolellisesti, ja myös henkilöstö pääsee vaikuttamaan lopputulokseen, Kojo sanoo.
Työnantajan vastustuksen vuoksi työehtosopimukseen ei saatu suuria tekstimuutoksia. JUKOn mielestä myönteistä on, että oma työryhmä pohtii määräaikaisten työsuhteiden suuren suhteellisen osuuden vähentämistä. Lisäksi määräaikaiset työntekijät otetaan huomioon palkkausjärjestelmän uudistamisessa.