HOAY vahva ja arvostettu toimija
Vahva ja arvostettu
toimija

Vastuullista
edun­valvontaa

Lue lisää
Tervetuloa Helsingin opettajien
ammattiyhdistyksen nettisivuille

HOAY on noin 5000 helsinkiläisen opettajan yhdistys, jonka tehtävänä on huolehtia jäsenistönsä edunvalvonnasta. Jäseninä yhdistyksessä on Helsingin kaupungin peruskoulujen ja lukioiden sekä yksityisten sopimuskoulujen ja suomenkielisen työväenopiston opettajia.

Yhdistyksen edunvalvontatyö on pitkäjänteistä ja vastuullista ja sitä tehdään vuorovaikutuksessa eri opetusalan toimijoiden, virkamiesten ja luottamushenkilöiden kanssa.

HOAY toimii myös tiiviissä yhteistyössä luottamusmiesten ja työsuojelun kanssa.

Tapahtumat ja koulutus

Katso kaikki

Ajankohtaista

Katso kaikki
HOAY:n hallitus kaudella 2024–2026

HOAY:n hallitus kaudella 2024–2026

HOAY:n sääntömääräinen syyskokous vahvisti lokakuussa järjestetyn hallitusvaalin tuloksen ja nimesi hallituksen ja puheenjohtajan kaudelle 2024–2026. Puheenjohtajana jatkaa Timo Saavalainen. Hallituksen…

HOAY:n hallitusvaalin äänimäärät

HOAY:n hallitusvaalin äänimäärät

HOAY:n hallitusvaalissa annettiin yhteensä 1601 ääntä, jotka jakautuivat seuraavasti Timo Saavalainen 161Outi Vilkuna 157Karoliina Kettunen 145Marjo Mela 125Juho Vehviläinen 124Sanna…

HOAY:n hallitusvaalit 2023

HOAY:n hallitusvaalit 2023

Vaali toimitetaan sähköisenä 21.-26.10.2023. Uurnavaali 27.10.2023 ainoastaan Akavatalolla.Äänestyslinkki lähetetään OAJ:n jäsenrekisterissä olevaan sähköpostiosoitteeseen.Jäsenet voivat tarkistaa sähköpostiosoitteensa OAJ:n sivuilta omat tiedot-osiossa….

Facebook

Helsingin opettajien ammattiyhdistys

Helsingin opettajien ammattiyhdistys

1,185

HOAY on noin 5000 helsinkiläisen opettajan yhdistys.

HOAY:n aktiivitoimijat tapasivat eduskunnassa Sari Sarkomaa , joka toimii kansanedustajana, Helsingin kunnanvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Kiitämme tapaamisesta ja arvostamme sinnikästä työtäsi koulutuksen eteen! Keskustelimme lasten ja nuorten hyvinvoinnista, koulutuksen merkityksestä hyvinvoinnille ja veimme viestiä opettajilta niistä huolista, joiden kanssa tehdään töitä jokainen työpäivä.Koulutuksesta on huolehdittava enemmän ja se vaatii panostuksia tälläkin hallituskaudella. ... Näytä lisääNäytä vähemmän
Näytä Facebookissa
Uusimmat Pisa-tulokset julkaistiin tänään. Mediassa on kohahdettu koulun nykytilasta ja siitä, mikä menee pieleen. Jäsenemme varmasti osaavat eritellä syitä tulosten heikkemiselle, mutta kuullaanko opettajia? HOAY:n puheenjohtaja Timo Saavalainen tiivistää syitä tulosten laskulle:"Pisa-tulosten lasku ei tullut kenellekään helsinkiläiselle opettajalle yllätyksenä. Toimintaympäristössä on tapahtunut suuria muutoksia: oppilas- ja opiskelija-aines on muuttunut heterogeenisemmäksi ja alueet kaupungin sisällä ovat segregoituneet. Myös opettajien pedagogiseen autonomiaan on kajottu. Mahdollisuutta hankkia tarkoituksenmukaista oppimateriaalia on rajattu ja kouluja on rakennettu avoimiksi ”oppimisympäristöiksi”. Opettajien tunne on, ettei heitä ole kuultu riittävästi kouluja kehitettäessä.Pisa-kokeet mittaavat vain tiettyjen oppiaineiden tavoitteiden saavuttamista. Suomalaisella koulujärjestelmällä on paljon laajempi kasvatuksellinen tavoite. On kuitenkin hälyttävää, jos suomalaisessa koulussa ei opita perustietoja ja -taitoja.Suomessa on nyt pakko tarkastella koulutuksemme vaikuttavuutta. Opettajien kuuleminen ja etenkin kuunteleminen on silloin kultaakin kalliimpaa." ... Näytä lisääNäytä vähemmän
Näytä Facebookissa
Vaaratilanteita tai niiden uhkaa töissä? Helsingin kaupungilla on käytössä Työsuojelupakki, johon jokaisen vaaratilanteita ja niiden uhkaa kokevan tulisi käydä kirjaamassa jokainen tilanne ylös. Miksi? • Työsuojelupakki-ilmoitukset ovat tärkeitä viestejä esihenkilölle ja työsuojeluvaltuutetuille työntekijöiden hyvinvoinnista työssä. • KAIKKI työsuojelupakkiin tehdyt ilmoitukset tulee käydä läpi ja apua voidaan tarjota, mikäli sille on tarvetta. • Kaikki ilmoitukset tilastoidaan ja näin saadaan laajempaa kuvaa myös siitä, miten opettajat kokevat vaaratilanteita ja niiden uhkaa työssään. • Tilastot auttavat päättäjiä kohdentamaan resursseja työhyvinvointiin. Kaikista tärkeintä on arjessa löytää esihenkilön kanssa ratkaisuja siihen, ettei tilanteita syntyisi, vaan jokaisella olisi rauha tehdä työtään. ... Näytä lisääNäytä vähemmän
Näytä Facebookissa
Hei, uusi helsinkiläinen opettaja! Onko opettajan työssä paljon uutta opeteltavaa? Tiedätkö omat oikeutesi ja velvollisuutesi?Tule rentoutumaan, keskustelemaan ja kouluttautumaan mukavaan ja innostavaan vertaisten seuraan!Koulutus on suunnattu alle viisi vuotta opettajana toimineille opettajille. Etusijalla ovat opettajat, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet HOAY:n järjestämään uusien opettajien koulutukseen.Jos ilmoittautuminen menee täyteen, voit ilmoittautua jonotuslistalle lähettämällä sähköpostia HOAY:n toimistoon osoitteeseen:toimisto@hoay.fi.Koulutus järjestetään hotelli Valossa. Yhdistys korvaa koulutukseen osallistuville virkavapaasta aiheutuvat ansionmenetykset perjantailta, sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen mukaan. Lisäksi yhdistys tarjoaa illallisen, sekä yöpymisen hotellissa kahden hengen huoneissa halukkaille.Ilmoittautuminen on sitova. ... Näytä lisääNäytä vähemmän
Näytä Facebookissa
Valtuustoedustaja Inkeri Miekkavaaran terveiset OAJ:n valtuuston kokouksesta 22.-24.11.2023:"OAJ:n valtuusto kokoontui jälleen syyskokouksessaan. Kolmeen päivään mahtui paljon, mukaanlukien upeasti järjestetty Valot päälle! -mielenilmaus torstaina, jossa valokulkue valtuutetut etunenässä vaati hallitusta laittamaan valot päälle ja takaamaan oikeuden sopia jatkossakin ilman, että korotuksia on sementoitu vientiteollisuuden mukaan. Huoli hallituksen työelämäkirjauksista on suuri - mm. määräaikaisten aseman heikennys sekä ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuus olisivat opetusalalle erityisen huonosti soveltuvia muutoksia. HOAY:n valtuutetut toivat valtuustolle keskusteluun tärkeitä asioita. Joanna Lukkarilan ponsi opetusharjoittelun ohjaamisesta aiheutuvan lisätyön korvaamisesta asianmukaisesti ja harjoittelun ohjaamisen korvauksen tärkeydestä ja Karoliina Kettusen ponsi leirikoulujen asianmukaisen korvaamisen ohjeistamisesta saivat laajan kannatuksen. Valtuusto kuuli myös Vesa Lahtisen tilannekatsauksen keväällä koittavien Sivistan yksityiskouluja koskevan sopimuksen neuvotteluasetelmista. Itse toin näkökulmaa englanninkielisen yo-tutkinnon kerrannaisvaikutuksista itse opettajan työhön eli tutkinnon kielen vaihtuessa myös opettajan kielitaitovaatimukset muuttuvat. Kaiken kaikkiaan HOAY:n valtuustolaiset olivat erityisen aktiivisia keskustelijoita valtuustossa, ja HOAY:n puheenjohtaja Timo Saavalainen johti koko valtuuston puhetta taitavasti tiukalla ammattitaidollaan."Kuvassa Helsingin valtuustoedustajia. Kuvasta puuttuivat Sami Nurminen ja Jukka Talvitie. ... Näytä lisääNäytä vähemmän
Näytä Facebookissa