Edunvalvonta

Jäsenistön edunvalvonta on HOAY:n hallituksen keskeinen tehtävä. Edunvalvonnasta vastaavat myös pääluottamusmiehet, luottamusmiesjaos, koulunjohdollinen jaos sekä OAJ:n valtuutetut. Lisäksi HOAY:lla on edustuksia lukuisissa työryhmissä opetusviraston, kaupungin ja pääkaupunkiseudun tasolla. Opettajien työhyvinvoinnista huolehtivat työsuojeluvaltuutetut.