skip to Main Content

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Proaktiivisuus ja ratkaisukeskeisyys

HOAY:n hallituksen tehtävänä on ennakoida helsinkiläisten opettajien toimintaympäristössä tapahtuvia edunvalvonnan kannalta merkittäviä muutoksia ja toimia niin, että jäsenten etu toteutuu. HOAY esittää ratkaisuehdotuksen havaitsemiinsa edunvalvonnallisiin epäkohtiin.

Työaikakokeilujen seuraaminen

HOAY:n hallitus seuraa vuosityöaikakokeilun toteutumista kokeilukouluissa. Erityisinä tarkkailun kohteina ovat sitomattoman työajan osuus, palkkakehitys, työtehtävien jakautuminen, työssä tapahtuvat muutokset sekä jäsenistöltä saatu palaute.

Työajan käytön tarkoituksenmukaisuuden edistäminen ja työn rajaaminen

Hallitus vaikuttaa jäsenistöön työajanseurannan edistämiseksi. Esimiehille ja virkamiesjohdolle viedään HOAY:n hallituksen kanta YS-ajan tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

Opettajien työhyvinvointi

HOAY toimii siten, että opettajien työhyvinvoinnin heikkeneminen pysäytetään. Virkamiehille ja päättäjille korostetaan opettajan perustehtävän merkitystä oppilaiden ja opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta. HOAY järjestää työhyvinvointia tukevaa koulusta jäsenistölleen.

Opetustilojen riittävyys ja turvallisuus, vuokrat ja muut kiinteistökulut

HOAY:n hallitus tarkastelee koulutilojen riittävyyttä kaupungin eri alueilla. Hallitus on yhteydessä kuntapäättäjiin ja virkamiehiin tilojen riittävyyden turvaamiseksi ja tekee yhteistyötä vanhempainyhdistysten kanssa. Hallitus arvioi, onko tarvetta nostaa asiaa julkiseen keskusteluun.

Hallitus seuraa yhdessä työsuojeluvaltuutettujen kanssa kaikkien koulutilojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä saatavia tietoja ja toimii jäsentensä etua turvaavasti.

Koulujen johtaminen

Helsingissä toimii yhä enemmän kouluja, jotka toimivat useammissa toimipisteissä ja joiden henkilöstömäärä on suuri. HOAY:n hallitus toimii sen edistämiseksi, että jokaisella jäsenellä on riittävä esimiehen tuki, opettaja saa riittävän korvauksen tekemästään hallinnollisesta työstä, vastuunjako kouluissa on selvä ja rehtorien työnkuorma on korvausta vastaava. HOAY jatkaa keskustelua koulujen johtamisjärjestelmän kehittämisestä yhdessä Kaskon ja esimiesten työsuojeluvaltuutetun kanssa ja tarkastelee asiaa myös yksityiskoulujen rehtorien kannalta.

Lukioiden edunvalvonta

HOAY vaikuttaa kuntapäättäjiin lukioihin kohdistuneiden resurssileikkausten palauttamiseksi.

Vuoden 2019 aikana valmistellaan englanninkielisen lukiokoulutuksen aloittamista Helsingissä. HOAY vaikuttaa siihen, että tästä aiheutuva lisätyö korvataan.

Lukiouudistus tulee koskemaan kaikkia lukioita. ja lukioissa opetettavia aineita painotetaan vuodesta 2020 alkaen eri tavoin korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Tämä vaikuttaa siihen, että tiettyjen reaaliaineiden kursseja valitaan paljon vähemmän ja se vaikuttaa suoraan opettajien työllisyyteen.

Back To Top