HELSINGIN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYKSEN LAUSUNTO KIELTENOPETUKSESTA  SUOMESSA

- HOAY

HELSINGIN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYKSEN LAUSUNTO KIELTENOPETUKSESTA  SUOMESSA

KOMMENTTINA VARAREHTORI, PROFESSORI RIITTA PYYKÖN SELVITYKSEEN
”SUOMEN KIELIVARANNON KEHITTÄMINEN — MONIKIELISYYS VAHVUUDEKSI”

Helsingin opettajien ammattiyhdistys kiittää Riitta Pyykön tekemää selvitystä ja jakaa hänen esittämänsä huolen kielenopetuksen tilasta. Vieraiden kielten opetuksen tulee olla muutakin kuin englannin opetusta.

Selvityksessä on korostettu sekä varhaiseen kieltenopetuksen että aikuiskoulutukseen panostamisen tärkeyttä. Helsingin opettajien ammattiyhdistys haluaa painottaa, että kieltenopiskelun pitää olla mahdollista koko opiskelu-uran aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen niin, että realistisia vaihtoehtoja opiskeltaviksi kieliksi on enemmän kuin yksi. Nykyään muiden vieraiden kielten kuin englannin opiskelu lukiossa on todella vähäistä. Syyt ovat moninaiset, muun muassa säästöt ja kieltentuntien oppilaan kannalta kohtuuton sijoittelu.

Lukioaika tulisi käyttää paremmin hyväksi kieltenopiskelussa. Peruskoulussa, varsinkin ala-asteella, aiotaan sijoittaa huomattava määrä varoja vieraiden kielten opetukseen, mutta jos sille ei lukiossa seuraa tasokasta jatkoa, ovat kaikki sijoitetut resurssit hukkaan heitettyjä. Toisaalta lukiolaiset ovat sopivan ikäisiä oppimaan uusia kieliä, koska heidän kognitiiviset taitonsa ovat tarpeeksi kehittyneet. Lukiossa aloitetulla B3-kielellä voitaisiin saavuttaa hyviä tuloksia jatko-opintoja, työelämää ja Suomen kansainvälistä kilpailukykyä silmällä pitäen.

On tärkeätä, että selvityksessä esitettyjä toimenpiteitä seurataan johdonmukaisesti: mitä aloitetaan peruskoulussa, sitä jatketaan lukiossa. Tällä tavoin Suomen kielivarantoa kehitetään suunnitelmallisesti. Resurssin lisäys vain yhteen kohtaan koulutuspolulla ei vielä riitä kielivarannon kehittämiseen varsinkin, kun lukioiden kieltenopetus on nykyisellään ajettu hyvin ahtaalle.

Helsingissä 27.8.2018

Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen hallitus

https://hoay.fi/wp-content/uploads/2018/02/HELSINGIN-OPETTAJIEN-AMMATTIYHDISTYKSEN-LAUSUNTO-UUDESTA-LUKIOLAKIESITYKSESTÄ.pdf