HELSINGIN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYKSEN LAUSUNTO UUDESTA LUKIOLAKIESITYKSESTÄ

- HOAY

HELSINGIN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYKSEN LAUSUNTO UUDESTA LUKIOLAKIESITYKSESTÄ

27.2.2018

HOAY:n huomioita lukiolakiesitykseen:

  • Emme kannata hyväksytyn ylioppilaskokeen rajatonta uusimisoikeutta. Nykyisillä resursseilla ei ole mahdollista uusia leikkaamatta muusta opetuksesta.
  • Lukiolakiin on luvattu kirjata oppimisen tukea koskevat säännökset. Erityisopetus ja parempi tuki ovat pitkään odotettuja uudistuksia lukiossa opiskeleville. Käytännössä lukioissa ei ole erityisopettajan virkoja pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta. HOAY toivoo, että lain soveltamisohjeeseen kirjataan erityisopettajan työ lukioissa.
  • Oma opintosuunnitelma ja nykyistä henkilökohtaisempi ohjaus jokaiselle lukiolaiselle on kannatettava tavoite. Räätälöidympi ohjaus yhdessä uuden jälkiohjausvelvoitteen kanssa merkitsevät opinto-ohjaajien kasvavaa työmäärää.

. Lakiehdotuksessa on kohta, jossa koulutuksen järjestäjälle myönnetään vapaus päättää käytettävistä pedagogisista ratkaisuista. HOAY huomauttaa, opettajan pedagoginen vapaus on tunnustettu yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä suomalaisen koulun menestyksessä. Näin ollen emme pidä viisaana pedagogisen päätäntävallan siirtämistä pois opettajilta.

Lukiolain rahoituksesta HOAY toteaa lisäksi seuraavaa:

Lukiot ovat viime vuosina kärsineet voimakkaista leikkauksista. Opetustarjontaa on jo rahoitusvaikeuksien vuoksi karsittu. HOAY pitää erittäin positiivisena luokiolain suunnitellun muutoksen lähettämää viestiä siitä, että lukioihin ollaan panostamassa. Suurin osa esitetyistä toimenpiteistä vaatii lisäystä resursseihin. Odotamme, että lakiesitykseen liitetään esitys rahoituksen järjestämisestä.

Helsingissä 27.8.2018

Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen hallitus

HOAY_Lukiolaki