HOAY:n HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI 6.-7.11.2017

- HOAY

HOAY:n hallitukseen valitaan 14 jäsentä ja korkeintaan 14 varajäsentä kaudeksi 2018-2019.

ÄÄNIOIKEUS/VAALIKELPOISUUS

Äänioikeus on jokaisella Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen vaaliluetteloon 30.9.2017 merkityllä jäsenellä, joka ei ole eronnut ennen vaalipäiviä.

ÄÄNIOIKEUDEN TARKISTAMINEN VAALILUETTELOSTA ELI TYÖPAIKKATIETOJEN TARKISTAMINEN

Jäsen kuuluu siihen vaaliluetteloon, johon hänet on merkitty jäsenrekisterissä.
Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa äänioikeutensa (=työpaikkatietonsa) internetin kautta OAJ:n jäsensivuilla, omat tiedot –palvelussa. Työpaikkatiedot löytyvät omat tiedot -palvelusta kohdasta jäsentiedot >työsuhteet. Erityisen tärkeää äänestämisen kannalta on tarkistaa se, että jäsenen työpaikkatiedot ovat rekisterissä ajan tasalla, sillä jäsen voi käyttää äänioikeuttaan vain sillä äänestyspaikalla, jonka vaaliluetteloon hänet on merkitty. Jos työpaikkatietosi ovat virheelliset, niin ota yhteyttä HOAY:n toimistoon 7.10.2017 mennessä.

OIKAISUPYYNTÖ VAALILUETTELOON

Se joka katsoo, että hänet on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta, voi tehdä 7.10.2017 mennessä oikaisupyynnön HOAY:n toimistoon sähköpostitse (toimisto@hoay.fi) Myöhästyneenä tulleita oikaisupyyntöjä ei oteta huomioon.

HOAY:n toimisto on avoinna arkisin klo 8.30-16.00. Puhelinnumerot: 020 7489 550 ja 020 7489 551, sähköpostiosoite toimisto@hoay.fi.

HOAY:n vaalilautakunta

Jyri Laine jyri.laine@edu.hel.fi
Tapani Ervast tapani.ervast@edu.hel.fi
Sami Nurminen sami.nurminen@edu.hel.fi