HOAY:n JÄSENTEN ILMOITTAUTUMINEN EHDOKKAAKSI HOAY:n HALLITUKSEN JÄSENEKSI JA/TAI VARAJÄSENEKSI

- HOAY

Tiedote

15.8.2017

HOAY:n JÄSENTEN ILMOITTAUTUMINEN EHDOKKAAKSI HOAY:n HALLITUKSEN JÄSENEKSI JA/TAI VARAJÄSENEKSI

HOAY:n hallitus valitaan vuosiksi 2018–2019. Hallitukseen valitaan 10 – 14 varsinaista jäsentä ja 1 – 14 varajäsentä.

Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua HOAY:n jäsenluetteloon merkityt henkilöt.

Ehdokkaaksi ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto@hoay.fi viimeistään keskiviikkona 30.8.2017 .

Ilmoittautumisesta tulee selvitä seuraavat tiedot:

– ehdokkaan nimi

– toimipaikka

– virka / toimi

– opetettavat aineet

– yhteystiedot

Ilmoittautumisen yhteydessä ehdokkaan tulee lisäksi mainita haluaako hän toimia:

– hallituksen varsinaisena jäsenenä vai

– hallituksen varajäsenenä vai

– kumpana tahansa

Ilmoita myös oletko mukana vaalissa, jos vaalit järjestetään.

Tämän ehdokasasettelun ehdokkaaksi ilmoittautuneiden määrän perusteella HOAY:n hallitus päättää vaalilautakunnan esityksestä järjestetäänkö hallitusvaali syksyllä 2017 vai muodostetaanko tuleva hallitus ehdokkaaksi ilmoittautuneista. Tarvittaessa ehdokkaaksi ilmoittautuneiden kesken järjestetään neuvottelu. Mikäli vaaleja ei järjestetä, hallituksen varajäsenet valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kuvaus hallituksen toiminnasta on liitteenä.

HOAY:n vaalilautakunta

jyri.laine@edu.hel.fi

tapani.ervast@edu.hel.fi

sami.nurminen@edu.hel.fi