HOAY:n kannanotto opiskelumateriaalin maksuttomuuteen Helsingin lukioissa

- HOAY

4.9.2018

Julkisuudessa on esiintynyt spekulaatiota siitä, että toisen asteen eli lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelumateriaali esitettäisiin muutettavan maksuttomiksi. Tällä halutaan taata opiskelumahdollisuus kaikille varallisuudesta riippumatta.

Yksi suomalaisen koulujärjestelmän menestystekijöistä on laadukkaasti tuotettu opiskelumateriaali, jossa kustantamot kilpailevat laadulla. Jos kirjat, laskimet, tietokoneet ja digitaaliset materiaalit muuttuvat opiskelijalle maksuttomiksi, Helsingin kaupungin täytyy kilpailuttaa ja keskittää hankinnat. Tämä tarkoittaa sitä, että laadun asemesta opiskelumateriaalihankintapäätöksessä painottuu hinta. Opettajien pedagoginen vapaus vähenee ja opiskelijoiden saaman opetuksen laatu heikkenee.

Lukioilla on kaksi kuluerää, vuokrat ja henkilöstökulut. Jos lukioiden taloutta rasitetaan opiskelumateriaalihankinnoilla, on todennäköistä, että opetuksen määrää joudutaan vähentämään. Tästä seuraa pienten kielten karsiutuminen ja opetusryhmien koon kasvu.

Jos Helsinki päättää toisen asteen opiskelumateriaalin maksuttomuudesta ilman, että asiaa koordinoidaan naapurikuntien kanssa, Helsinkiin hakeutuu yhä enemmän ympäröivien kuntien opiskelijoita. Sen seurauksena osa lukiokoulutukseen haluavista helsinkiläisistä joutuu siirtymään lähialueen kuntiin maksullisten materiaalien lukioihin.

Laadukas lukio-opetus taataan sillä, että opiskelijat saavat opiskella ryhmissä, joissa vuorovaikutuksellisuus on mahdollista ja opiskelumateriaali on valittu pedagogisin perustein. Koulutuksen saatavuuden tasa-arvoisuus voidaan toteuttaa maksuttomia materiaaleja tehokkaammin opiskelijoille suunnattavalla suoralla tai harkinnanvaraisella tuella.

HOAY:n hallitus