HOAY:N SYYSKOKOUS 2016

- HOAY

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään

tiistaina 22.11.2016 alkaen klo 18.00

Akavatalossa, neuvotteluhuone Erkka, käyntiosoite Kellosilta 7, Itä-Pasila

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.

Kokouksessa päätetään seuraavat sääntöjen 15 §:n määräämät asiat:

I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

2 Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

II VARSINAISET KOKOUSASIAT

5 Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.

6 Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi.

7 Määrätään yhdistyksen jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

8 Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.

9 Valitaan tilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.

10 Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 16 §:n määräysten rajoissa.

11 Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA!

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry hallitus