Hyvät HOAY:n jäsenet!

- HOAY

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta kanssamme. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto, koulujen digitalisaatio ja työehtosopimukseen tulleet muutokset tekevät alkaneesta kouluvuodesta haasteellisen meille kaikille. HOAY kannustaa jäseniään suhtautumaan avoimesti toimintaympäristön muutoksiin, mutta muistuttaa myös oman työn rajaamisen tärkeydestä. Kouluissa ja oppilaitoksissa on nyt tärkeää käydä keskustelua siitä, mitkä tehtävät ovat työyhteisön kannalta tärkeitä. Jos uudistunut tilanne lisää esimerkiksi opettajien välistä yhteissuunnitteluaikaa, on yhdessä sovittava, mistä tehtävistä voidaan luopua ydintehtävän silti vaarantumatta.

Hyvää ja mielenkiintoista lukuvuotta toivottaen

Timo Saavalainen

Puheenjohtaja

HOAY