skip to Main Content

Lukiokysely

1. Kysymys
a. Mitä ovat mielestäsi tulevaisuuden oppimistaidot ?
Miten toteuttaisit niitä omassa työssäsi ?
b. Alla on lueteltu joitakin tulevaisuuden avaintaitoja.
Valitse niistä kolme mielestäsi tärkeintä?

2. Kysymys
a. Miten nykylukiossa pystyy mielestäsi toteuttamaan oppiaineiden
välistä integraatiota ja ilmiökeskeistä opetusta ?
b. Kuinka monta prosenttia opetuksestasi on tällaista opetusta ?

3. Kysymys
Mitkä asiat mielestäsi lukiossa lisäävät / vähentävät (tai uhkaavat tms)
opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ?

4. Kysymys
Millä muiden koulumuotojen opetustarjonnalla mielestäsi
olisi tilausta lukio-opetuksessa ?

5. Kysymys
Miten aikuisopiskelun omaleimaisuus sinun mielestäsi
voidaan turvata ?

6. Kysymys
Mitkä asiat mielestäsi edistävät lukioiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
sekä koulutuksellista yhdenvertaisuutta ? Mikä toisaalta rikkoo nykylukioiden
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ?

7. Kysymys
Edellä olleet kysymykset koskivat kuutta eri tavoitetta, jotka on
asetettu lukion tavoitteta laativalle työryhmälle. Miten koet koulutuksesi
ja nykyisen osaamisesi vastaavan näitä tavoitteita?

Back To Top