Yhteysopettajan tehtävät

Tehtävät omalla koululla

 • Olla linkkinä koulun ja HOAY:n välillä → tieto kulkee molempiin suuntiin
 • Huolehtia jäsenasioista (jäsenluettelot, uudet jäsenet, jäsenistön s-postilista)
 • Informoida oman koulun jäsenopettajia koulutustapahtumista, Tyhjien Tuolien tapahtumista, matkoista, juhlista, yms. → mainokset nopeasti jäsenille
 • Huolehtia vaalien käytännön järjestelyistä (esim. vaalien järjestäminen)
 • Suorittaa hallituksen pyytämät tiedustelut
 • Ohjata opettajat hakemaan tietoa/apua oikealta taholta tai henkilöltä eli olla perillä siitä, kuka kukin on ja mistä heidät tavoittaa

HOAY

 • Osallistua Yhteysopettajapäiville syksyllä ja keväällä (YOP-päivät)
 • Olla tietoinen Yhteysopettajakansion sisällöstä
 • Käyttää tarvittaessa puheenvuoroja opettajain kokouksissa
 • Esittää toiveita ja ehdotuksia HOAY:n hallitukselle tai päättäville tahoille

Yleisesti

 • Kaikkea ei tarvitse itse tietää, kaikkia ongelmia ei tarvitse itse osata ratkoa, tärkeintä on osata ohjata oikeiden henkilöiden tai tietolähteiden luokse
 • Olla rakentava → yhteistyö → ei tyrkyttämistä
 • Toimia aktiivisesti

Valinta

 • Yhteysopettaja ja hänen varahenkilönsä valitaan lukuvuoden alussa. Valinnan tulos ja yhteysopettajan tiedot ilmoitetaan HOAY:n toimistoon Yhteysopettajan raportti -lomakkeella.
 • Valinnasta huolehtii edellisen lukukauden yhteysopettaja tai hänen varahenkilönsä. Valintaan osallistuvat vain yhdistyksen jäsenet. Valitun tulee nauttia enemmistön luottamusta. Entinen yhteysopettaja voi tietenkin jatkaa, mikäli työpaikan jäsenistö sen hyväksyy.
 • Yhteysopettaja on yhdistyksen toimihenkilö, jonka valinnan hallitus vahvistaa ja jolle maksetaan yhdistyksen talousarvion mukainen palkkio.