JUKOn luottamusmiesvaalien äänimäärät

- HOAY

Perusopetuksen ja lukion opetuksen toimialueella toimitetuissa luottamusmiesvaaleissa annettiin ääniä seuraavasti:

Perusopetuksen aineenopettajien toimialue:

Jukka Talvitie 133
Juho Vehviläinen 124
Tarja Tuohimaa 89
Tapani Ervast 88
Marjo Ollikainen 43
Taija Lehrbäck 36
Leena Alhovaara 35
Sirkku Ingervo 19

Pääluottamusmieheksi valittiin Jukka Talvitie ja varapääluottamusmieheksi Tapani Ervast. Lisäksi varsinaisina luottamusmiehinä toimivat Marjo Ollikainen, Tarja Tuohimaa ja Juho Vehviläinen. Varaluottamusmiehinä toimivat Leena Alhovaara, Sirkku Ingervo ja Taija Lehrbäck.

Lukio-opetuksen toimialue:

Marjo Mela 95
Suvi Koivunen 54
Antti Kainulainen 53

Lukio-opetuksen toimialueen pääluottamusmiehenä toimii Jukka Talvitie ja varapääluottamusmiehenä Tapani Ervast. Varsinaisina luottamusmiehinä toimivat Suvi Koivunen ja Marjo Mela. Varaluottamusmiehinä toimivat Noora Gaily ja Antti Kainulainen.

Perusopetuksen aineenopetuksessa annettiin ääniä 572 kappaletta, joista hylättyjä 3 ja tyhjiä 2.
Lukioiden aineenopetuksessa annettiin ääniä 204 kappaletta, joista hylättyjä 1 ja tyhjiä 1.

Luokanopetuksen, erityisopetuksen ja työväenopiston toimialueilla vaaleja ei järjestetty, koska ehdokkaita ei ollut enempää, kuin varsinaisia luottamusmiespaikkoja.

Erityisopetuksen toimialueen luottamusmieheksi valittiin Kirsi Ihalainen.

Luokanopetuksen luottamusmiehiksi valittiin Jyri Laine, Sami Nurminen, Timo Saavalainen ja Pertti Vainikainen.

Luokanopetuksen ja erityisopetuksen pääluottamusmiehenä toimii Jaana Alaja ja varapääluottamusmiehenä Sami Nurminen.

Työväenopiston luottamusmieheksi valittiin Jouni Lassila ja hänen varakseen Veli-Antti Koivuranta.