Kenestä OAJ Pääkaupunkiseudun Vuoden Esimies 2016?

- HOAY

OAJ Pääkaupunkiseutu haluaa pitää yllä keskustelua esimiehen roolista kasvatus- ja opetustyössä. Henkilöstön ja työyhteisön johtaminen sekä esimiehen johtamistaidot nousevat entistä merkittävämpään osaan nykyisissä olosuhteissa. Työyhteisöt ovat erilaisia, niinpä hyviä esimiehiä on monenlaisia.

Jäsenyhdistysten ja työyhteisöjen esitysten perusteella valittiin keväällä 2015 pääkaupunkiseudun vuoden esimieheksi Annele Ranta Variasta. Valinta perustui sekä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin että johtamistapaan.

  • Onko sinun esimiehesi vahva oman alansa asiantuntija, joka tukee ja kannustaa alaisiaan?
  • Luottaako esimiehesi alaisiinsa ja onko hän itse luotettava?
  • Ottaako hän tarvittaessa jämäkästi ohjat käsiinsä ja pyrkii etsimään luovia ratkaisuja vaikeissakin tilanteissa?
  • Edistääkö esimiehesi hyvää vuorovaikutusta, työyhteisötaitoja ja positiivista ilmapiiriä työyhteisössänne?

Esitykset OAJ Pääkaupunkiseudun vuoden 2016 esimieheksi vapaamuotoisine perusteluineen pyydetään lähettämään 27.4.2014 mennessä osoitteeseen

puheenjohtaja@oajpaakaupunkiseutu.fi

Vuoden esimiehen valinta julkistetaan toukokuussa 2016.