KEVÄTKOKOUS 2022

- HOAY

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 26.4.2022 alkaen klo 18.00 Akavatalon Erkka-kokoustilassa

Käyntiosoite Kellosilta 7, Itä-Pasila

Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.

Kokouksessa päätetään seuraavat sääntöjen

14 §:n määräämät asiat:

I kokouksen Järjestäytyminen

1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2 Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

II Varsinaiset kokousasiat

5 Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta.

6 Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan lausunnot sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7 kokouksen päättäminen.

TERVETULOA!

Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry

Hallitus