KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

- HOAY

KEVÄTKOKOUS 2023
Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 25.4.2023 alkaen klo 18.00 Akavatalon Erkassa Rautatieläisenkatu 6.
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.
Kokouksessa päätetään seuraavat sääntöjen 14 §:n määräämät asiat:
I KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
  II VARSINAISET KOKOUSASIAT
 5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta.
 6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan lausunnot sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 7. HOAY:n sääntöjen päivittäminen.
 8. Kokouksen päättäminen.
  Kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen osoitteessa www.hoay.fi->tapahtumat->ilmoittaudu tapahtumaan 21.4.2023 mennessä
  TERVETULOA!
  Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry
  Hallitus