Lakkovaroitus: Kuusi kysymystä Helsingin yliopiston ja normaalikoulujen lakosta

- HOAY

Lakkovaroitus: Kuusi kysymystä Helsingin yliopiston ja normaalikoulujen lakosta

Lakkovaroituksen piiriin kuuluu 318 Helsingin yliopistossa sekä Viikin normaalikoulussa ja Helsingin normaalilyseossa työskentelevää OAJ:n jäsentä. Mitä lakko toteutuessaan heille merkitsee?
JUKO, Pardia ja JHL jättivät tänään tiistaina kello 10 lakkovaroituksen. Työtaistelu toteutetaan 28.2.2018 , ellei sitä ennen saavuteta ratkaisua. Sopimusneuvottelut jatkuvat työtaisteluvaroituksesta huolimatta.
1. Keitä OAJ:n jäseniä lakko koskee?
Lakkoon osallistuvat Helsingin yliopiston kaikki yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piiriin kuuluvat JUKOn, JHL:n ja Pardian jäsenet sekä harjoittelukoulujen sopimukseen kuuluvat Viikin normaalikoulun ja Helsingin normaalilyseon opettajat.
2. Miten lakko vaikuttaa palkanmaksuun ja luontoisetuihin?
Lakkoavustus
 • OAJ maksaa jäsenilleen lakkoavustusta, joka kompensoi lakkopäivän ansionmenetystä. OAJ:n hallitus päättää lakkoavustuksen suuruudesta kokouksessaan 13.–14.2.
Palkanmaksu ja lakon aikana erääntyvät palkkasaatavat
 • Lakkopäivän ajalta ei makseta palkkaa eikä luontoisetuja. Lakko ei vaikuta muutoin palkanmaksuun.
Työnantajan omaisuus
 • Työriidan alkaessa työnantajalle on oikeus ottaa itselleen kuittausta vastaan työsuhteen perusteella henkilön hallussa oleva työnantajan omistamat työvälineet, kuten matkapuhelin ja tietokone.
3. Voiko työnantaja irtisanoa lakon vuoksi?
 • Työantajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa työsuhdetta laillisen lakon vuoksi eikä kohdistaa muitakaan painostustoimia.
 • Lakko ei vaikuta työntekijän oikeuteen irtisanoa toistaiseksi voimassaolevaa työsopimusta milloin tahansa.
4. Voivatko lakkoon kuulumattomat tai järjestäytymättömät työntekijät tehdä lakonalaisia töitä?
 • Työtaistelun piiriin kuulumattoman jukolaisen tai muun liiton jäsenen ei tarvitse tehdä lakonalaisia tehtäviä, vaan hänen on tehtävä vain tavanomaiset työnsä.
 • Neutraliteettiperiaatteen mukaan myöskään lakon toimenpanevaan järjestöön kuulumattomilla työntekijöillä ei ole velvollisuutta suorittaa työtaistelutoimenpiteen alaisia tehtäviä.
5. Miten lakko vaikuttaa määräaikaiseen työsuhteeseen ja koeaikaan?
 • Lakko ei vaikuta määräaikaisen työsuhteen pituuteen. Määräaikainen työsopimus päättyy aina sovitun määräkauden päättyessä.
 • Kun koeaika on sopimuksen mukaisesti voimassa, kumpikin sopimuspuoli voi purkaa tai irtisanoa työsopimuksen ilman mitään erityistä syytä. Työnantaja ei kuitenkaan voi koeaikanakaan, ei edes lakon aikana, lakkauttaa työsuhdetta sellaisesta syystä, joka olisi syrjivä tai koeajan tarkoitukseen nähden muuten epäasiallinen peruste.
6. Entä jos loma, äitiysvapaa tai sairausloma osuvat samaan aikaan lakon kanssa?
Poissaolotapausten tulkinnassa käytetään pääperiaatteena niin sanottua ensiksi alkaneen syyn vaikutusperiaatetta. Työtaistelun alkamisajankohta määrittää sen, katsotaanko poissaolon johtuvan työtaistelusta vai muusta syystä, kuten vuosilomasta.
Vaikutus vuosilomaan
 • Ennen lakkoa alkaneet vuosilomat jatkuvat lakosta huolimatta ja päättyvät niin kuin ne on lomalistaan merkitty päättyväksi. Lomalta palaavan on ilmoitettava työnantajalle lomalta paluusta ja lakkoon jäämisestä – muutoin poissaolo voidaan tulkita luvattomaksi poissaoloksi.
 • Jos loma alkaa lakon aikana ja lakko kestää niin pitkään, että lomaa ei voi pitää, työnantaja maksaa lomakorvauksen pitämättä jääneestä lomasta, mutta työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa lomarahaa.
 • Lakkopäiviä ei lueta vuosilomia laskettaessa työssäolopäiviin verrattaviksi päiviksi.
Äitiysvapaa lakon aikana
 • Jos äitiysvapaa ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ovat alkaneet ennen lakon alkamista, äitiysvapaan ajan palkka maksetaan normaalisti myös lakon ajalta.
Sairausloma lakon aikana
 • Jos sairausloma alkaa ennen lakon alkamista, sairausloman ajalta on maksettava sopimuksenmukaista palkkaa.
 • Jos työntekijä sairastuu lakon aikana, hänelle maksetaan sairausajan palkkaa vasta lakon päättymisestä lukien, mikäli sairaus vielä jatkuu. Hänellä on kuitenkin oikeus sairausvakuutuksen päivärahaan.

LÄHDE: http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?&contentID=1408920573507&page_name=Lakkovaroitus+Kuusi+kysymyst%C3%A4+Helsingin+yliopiston+ja+normaalik