Mielenilmaukseen osallistuminen 18.9.2015

- HOAY

HOAY:n hallitus on tehnyt päätöksen osallistua mielenilmaukseen, jolla puolustetaan työmarkkinajärjestöjen vapaata oikeutta sopia työ- ja virkaehtosopimuksista.

OAJ on järjestönä mukana mielenilmaisussa. OAJ:n hallitus haluaa päätöksellään korostaa, että järjestö ei riko työrauhaa, koska mielenilmaisu ei kohdistu voimassa oleviin virka- ja työehtosopimuksiin, vaan sopimusoikeuden rajoitussuunnitelmiin.

1. HOAY osallistuu työntekijäkeskusjärjestöjen järjestämään mielenilmaukseen OAJ.n antamien ohjeiden mukaisesti.

2. Jokainen jäsen päättää itse omalta kohdaltaan siitä, miten mielenilmaukseen osallistuu.

3. HOAY ei maksa mielenilmaukseen osallistuville jäsenilleen ansionmenetys- tai matkakorvauksia.

4. HOAY ohjeistaa jäseniään ilmoittamaan viipymättä lähiesimiehelleen, mikäli aikoo osallistua työaikana mielenilmaukseen.

5. HOAY ohjeistaa jäseniään toimimaan niin, ettei heidän osallistumisensa mielenilmauksen aiheuta vaaraa oppilaiden tai opiskelijoiden turvallisuudelle.

HOAY lähettää jäsenilleen tarkempia ohjeita yhteysopettajien kautta tiistain aikana.