Näin työaika pitenee OAJ:n jäsenillä

- HOAY

Työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa sovittiin työajan pidentämisestä 24 tunnilla vuodessa osana kilpailukykysopimusta. Sopimukset tulevat voimaan 1.2.2017, jos keskusjärjestöt vahvistavat kikyn. Osa sopimusmääräyksistä tulee voimaan tuolloin ja osa lukuvuoden 2017 alusta.

Yleistyöajassa ja toimistotyöajassa olevilla viikoittainen työaika pitenee 30 minuuttia. OAJ:n jäsenistä tämä koskee mm. lastentarhanopettajia, sosiaali- ja terveysalan opettajia, metsä- ja puutalousalan oppilaitoksia, aikuiskoulutuskeskuksia sekä rehtoreita.
Yleissivistävissä kouluissa puolet 24 tunnin potista eli 12 tuntia lisätään opettajan yt-aikaan, joka samalla muuttuu viikoittaisesta vuosittaiseksi yt-ajaksi. Jäljelle jäävä 12 tuntia kohdistuu opinto-, suunnittelu- tai muuhun opettajan työhön, jota ei lueta opetusvelvollisuuteen ja jota ei erikseen korvata. Tästä työajasta työnantaja voi perustellusta syystä käyttää 6 tuntia siihen, että se teettää opettajilla yhden 6 tunnin lauantaityöpäivän.
Työajan pidentämistapa on yhtäläinen sekä kunnan, valtion että yksityisissä yleissivistävissä kouluissa.
Ammatillisessa koulutuksessa 24 tunnin lisäys kohdistuu opetusvelvollisuustyöajassa olevilla opettajilla työantajan määräämään suunnittelu- ja muuhun opettajan tekemään työhön.
Vuosityöajassa oleville lisätään 24 tuntia vuotuiseen työaikaan.
Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opettajille 24 tunnin lisäys kohdistuu opettajan muuhun työhön kuin opetukseen.
Sijaisilla ja päätoimisilla tuntiopettajilla työajan lisäys suhteutetaan opetusvelvollisuuteen ja palvelussuhteen kestoon.
OAJ:n hallitus käsittelee 8.6. kokouksessaan Sivistystyöntajien neuvottelutuloksia, jotka koskevat yksityistä opetusalaa, yliopistosopimusta ja ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia. Muut neuvottelutulokset OAJ:n hallitus hyväksyi jo viime viikolla.
OAJ:n hallitus käsittelee 8.6. Sivistystyöntajien neuvottelutuloksia, jotka koskevat yksityistä opetusalaa, yliopistosopimusta ja ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia.
Lähde: http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?&contentID=1408914397441&page_name=Nain+tyoaika+pitenee+OAJ+jasenilla